Syv kommuner går i samarbejde med DIF om udvikling af facilitetspolitik

16. jan 2017
De eksisterende Idrætsfaciliteter skal udnyttes bedre og de nye idrætsanlæg, man vil etablere, skal være tilpasset borgernes ønsker og behov. Det er i korte træk målet for syv kommuner, der nu går ind i et banebrydende samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) for at få forløst målsætningen.

Samarbejdet fokuserer på selve planlægningsarbejdet, og det vil i praksis sige formuleringer af politikker og strategier for idrætsfaciliteter. Men inden fingrene kan sættes til tastaturet, er der en længere undersøgelsesfase, hvor analyser skal kortlægge udnyttelsesgraden af de eksisterende idrætsfaciliteter og borgermøder skal være med til at dokumentere borgernes ønsker og behov. 

DIF byder ind med faglig sparring til det arbejde og stiller op med proceskonsulenter i de sammenhænge, som de syv foregangskommuner ønsker det. Derudover er det planen at de syv kommuner og DIF skal afholde dialogmøder for at erfaringsudveksle. 

Fra en undersøgelse i 2016 ved DIF, at kun meget få kommuner arbejder strategisk med deres idrætsfaciliteter. Det går ud i sidste ende ud over borgernes idrætsdeltagelse. Jo bedre en kommune udnytter de eksisterende idrætsanlæg og jo bedre en kommune imødekommer borgernes ønsker og behov for nye faciliteter, jo flere får dyrket motion til gavn for folkesundheden og i sidste ende sparer kommunen udgifter på sundhedsområdet. 

For at løfte kvaliteten af kommunernes idrætsfaciliteter er det nødvendigt med en langsigtet indsats. Hertil kommer, at facilitets-politik eller strategi ikke skal stå alene, men skal understøtte kommunens øvrige politikker. Herunder også eventuelle ambitioner indenfor eliteidræt. En kommunens facilitetspolitik bør nemlig understøtte både bredde og elite. 

De syv foregangskommuner, der nu gør en ekstraordinær indsats for at styrke borgernes muligheder for at dyrke idræt og motion, er Randers, Odense, Guldborgsund, Slagelse, Gentofte, Greve og Lejre.

I DIF ser man samarbejdet med de syv kommuner som begyndelse til noget større. 
”Det her er kun de første syv. Vi forventer, at flere kommuner i de næste par år kommer med på vognen og vil arbejde seriøst med deres idrætsfaciliteter. Og lad mig så understrege, at vi i DIF går ind i som sparringspartnere med al vores faglige kompetence, men den facilitetspolitik- eller strategi, der bliver slutresultatet, den er kommunernes egen, siger Niels-Christian Levin Hansen, bestyrelsesmedlem i DIF.
 

For flere informationer:
Niels-Christian Levin Hansen, bestyrelsesmedlem i DIF
Mobil: 31 34 42 08

Casper Lindemann, konsulent i DIF
Mobil: 40 35 29 87