Pulsen skal op hos flere seniorer

DIF og DGI skal sammen med landets kommuner gøre flere seniorer fysisk aktive. Aarhus bliver den første kommune i Bevæg dig for livet – Senior.
10. jan 2017
DIF og DGI skal sammen med landets kommuner gøre flere seniorer fysisk aktive. Aarhus bliver den første kommune i Bevæg dig for livet – Senior.

Mere end 450.000 seniormedlemmer over 60 år dyrker idræt i foreningslivet. Men med et stigende antal ældre de kommende år er der et stort potentiale både for den enkelte og for samfundet, hvis indsatsen for regelmæssig motion styrkes. Tal fra Det Økonomiske Råd viser, at samfundet kan spare 12,5 milliarder i 2050 på en sund aldring.

I et stort projekt tester Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i den fælles vision Bevæg dig for livet nye måder at dyrke senioridræt og organisere indsatsen på i fire forskellige områder i Danmark. Aarhus er den første kommune i Bevæg dig for Livet – Senior. Målsætningen er at få flere seniorer gjort aktive generelt i kommunen og derudover at få 15 procent flere seniorer i kommunens idrætsforeninger inden midten af 2019.

Heldigvis stiger levealderen i disse år. Vi skal dog ikke bare have et langt liv, men også et godt liv. Ved at dyrke motion og idræt i foreninger kommer vi i bedre fysisk form og bliver en del af et fælleskab, som er mindst lige så vigtigt”, siger rådmanden for Sundhed og Omsorg Jette Skive om baggrunden for at hendes afdeling går ind i Bevæg dig for livet – Senior.

"Foreningerne er et enestående aktiv, der danner ramme om sunde og aktive fællesskaber. Foreningerne binder mennesker sammen på tværs af interesser og alder. Jeg glæder mig til at følge dette spændende projekt, som vil give endnu flere et aktivt og indholdsrigt liv,siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice.

Det handler i høj grad om at have de rette tilbud på hylderne til aldersgruppen. Tal fra den Nationale Sundhedsprofil viser, at over halvdelen af de inaktive danskere mellem 55 og 74 år gerne vil være mere aktive.

Vi ved, at der er et stort potentiale for at få flere i gang med idræt, og vi har en masse aktiviteter og koncepter, som tiltaler seniorer. Næste skridt er at finde den præcise opskrift på, hvordan vi får koblet de her ting, så senioridrætten kan blomstre endnu mere i Danmark, til gavn for den enkelte udøver og til gavn for vores samfund som helhed, siger Annette Vilhelmsen, der er styregruppemedlem i Bevæg dig for livet – Senior og sidder i DGI’s hovedbestyrelse.

National udrulning
Målsætningen skal opnås ved at hjælpe idrætsforeningerne med nye idrætter og nye aktiviteter, som kan tiltrække mænd og kvinder, som måske er gået på pension eller efterløn.

Hos seniorafdelingen i Aarhus Kommunes tredjestørste forening TST glæder de sig over det nye initiativ.

Det er dejligt, at vi bor i en kommune, som prioriterer det her område. Vi håber, at projektet kan give os flere medlemmer, så vi kan udnytte alle de haltider, som vi har. Vores erfaring er, at udover sund motion, så er det især det sociale, som spiller en kæmpe rolle, hvor medlemmerne måske finder et nyt fællesskab, der kan udvide eller erstatte det, som de havde på arbejdet, siger Bjørn Rasmussen, som er formand i TST Senioridræt.

Målet er, at der ved evalueringen i 2019 er skabt en model for arbejdet med senioridræt, som kan rulles ud i hele landet.

Kontakt:
Annette Vilhelmsen, styregruppemedlem i Bevæg dig for Livet – Senior og medlem af DGI’s hovedbestyrelse, 20 88 70 64
Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, via pressechef Michael Jaap, 40 22 87 99
Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, 89 40 65 00

Fakta: Bevæg dig for livet:
Partnerskabet mellem DIF og DGI er det største i dansk idræt nogensinde. Det er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive.