Kun medlemmer af borgerforeninger, der dyrker idræt, skal indberettes til CFR

Nyt tillæg til vejledningen for CFR får konsekvenser for mange ’kulturelle’ foreninger, der ikke længere vil være omfattet af de kollektive forsikringer i Tryg.
6. jan 2017
Nyt tillæg til vejledningen for CFR får konsekvenser for mange ’kulturelle’ foreninger, der ikke længere vil være omfattet af de kollektive forsikringer i Tryg.

Bare fordi nogen dyrker idræt under fx en kulturel forening er det ikke ensbetydende med, at alle medlemmer i foreningen skal registreres i CFR. Det er i grove træk hovedbudskabet i det tillæg som styregruppen for CFR har udarbejdet til den eksisterende vejledning. 

Tillægget berører alene borgerforeninger, boligforeninger, pensionistforeninger og kulturelle foreninger, hvis primære formål er et andet end idræt. Fremover skal de alene indberette de medlemmer, som dyrker et idrætstilbud i foreningen, og som betaler et kontingent for idrætsdeltagelsen. Disse foreninger skal med andre ord ikke indberette alle deres medlemmer til CFR.
Hvis den slags ’kulturelle foreninger’ ønsker at opnå status som en idrætsforening, vil det kræve, at foreningen ændrer formål og eventuelt navn.

Præciseringen i vejledningen betyder, at disse foreninger efter 31. marts 2017 ikke længere er omfattet af de fælles, kollektive forsikringer, som DGI og DIF har tegnet i Tryg. Tanken med den kollektive forsikringsordning, ’Idrættens forsikringer’, har fra starten været, at det er de lokale idrætsforeninger under de to organisationer, der er omfattet af de kollektive forsikringer. 

Se CFR-vejledning.