Samarbejde er vejen frem på veteranområdet

Når DIF til januar udvider det succesrige soldaterprojekt for fysisk skadede soldater til også at omfatte psykisk skadede krigsveteraner, så er samarbejde på tværs af regioner, behandlingssystemer og organisationer en af nøglerne til succes.
29. nov 2016
Når DIF til januar udvider det succesrige soldaterprojekt for fysisk skadede soldater til også at omfatte psykisk skadede krigsveteraner, så er samarbejde på tværs af regioner, behandlingssystemer og organisationer en af nøglerne til succes.

Danmarks Idrætsforbund var 28.-29. november medarrangør på den store veterankonference ’Vejen fra militær til civil’ i Nyborg, hvor en lang række indsatser for hjemvendte krigsveteraner er blevet diskuteret.

Et af fokuspunkterne på kongressen var idrættens rolle i indsatsen for et bedre liv for de skadede soldater, idet idrætsfællesskaber har vist sig at have en særdeles gavnlig effekt for flere sårede soldater.

”Idrætten har betydet vildt meget for mig, og idrætten har vist mig, at der ikke er noget, der er umuligt,” sagde veteran Michael Sørensen på konferencen. Han kom slemt til skade i Afghanistan i 2009. Tiden efter ulykken var hård, men blandt andet DIF Soldaterprojekt var med til at få ham på rette vej igen.

”Det blev skelsættende for mit liv, at jeg kom med i dette idrætsfællesskab. Man savner holdånden og fællesskabsfølelsen, når man ikke længere er soldat, men idrætten kan bringe disse følelser tilbage. Og så er idræt bare noget, de fleste soldater kan relatere til, fordi folk er vant til at være fysisk aktive.”

Det er blandt andet udmeldinger som denne fra Michael Sørensen, der gør, at DIF fra januar 2017 udvider DIF soldaterindsatsen til også at omfavne soldater med eksempelvis posttraumatiske stresslidelser. Tidligere har det succesrige DIF Soldaterprojekt være forbeholdt fysisk skadede soldater, men psykisk skadede krigsveteraner skal nu også fremadrettet tilbydes målrettede idræts- og fællesskabstilbud via DIF Soldaterprojekt.

”Vi glæder os til at tage yderligere ansvar på dette område. Vi ved, at det er en stor og sårbar målgruppe, vi nu vil forsøge at omfavne, men vi er sikre på, at mange såvel fysisk som psykisk skadede soldater kan få glæde af idræt og DIF Soldaterprojekt,” siger DIF’s formand, Niels Nygaard og fortsætter:

”For at det skal lykkes, kræver det blandt andet, at vi bliver skarpe til at identificere mange af soldaterne med psykiske skader, som kunne have gavn af vores tilbud. Her er det vigtigt, at der skabes et godt samarbejde på tværs af organisationer, regioner, behandlingssystemer og andre parter,” siger Niels Nygaard med adresse til, at netop tværfagligt samarbejde har været temaet på årets veterankonference.

Formålet med DIF Soldaterprojekt er:

  • At udøve idræt sammen med andre psykisk skadede soldater
  • At øge kendskab til egen livssituation og betingelser.
  • At arbejde på at inkludere soldaterne i den etablerede foreningsidræt.
  • At bidrage til fælles idrætsoplevelser, der skaber glæde og godt humør blandt deltagerne.
  • At knytte tættere tillidsbårne relationer mellem de skadede soldater.
  • At sørge for at etablere mulighed for nye sociale kompetencer, som medvirker til at forbedre soldaternes muligheder for at finde en ny mening med deres tilværelse efter endt soldaterkarriere, således at de bedre kan begå sig uden for forsvarets rammer.

Baggrund
DIF har i perioden 2011 – 2016 i samarbejde med ParaSport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund kørt indsatsen DIF Soldaterprojekt (for fysisk skadede soldater). 80 procent af deltagerne gav udtryk for, at det at deltage i et sådant projekt gav dem en forbedring i deres livsvilkår generelt. Og mere end 50 procent tog en civil drejning i form af uddannelse eller arbejde. Per 1. januar 2017 udvides DIF Soldaterprojekt til også at omfatte psykisk skadede soldater.

Yderligere information:
Niels Nygaard, formand i DIF,
2073 7112
Rune Oland Tanggaard, projektleder i DIF Soldaterprojekt, 2749 4950