Et stærkt regeringsgrundlag for idrætten

Danmarks Idrætsforbund roser det nye regeringsgrundlag. Det fremtidssikrer foreningslivet og viser en regering, der vil arbejde for en befolkning, som motionerer og er aktive i foreninger.
27. nov 2016
Danmarks Idrætsforbund roser det nye regeringsgrundlag. Det fremtidssikrer foreningslivet og viser en regering, der vil arbejde for en befolkning, som motionerer og er aktive i foreninger.
I regeringsgrundlaget står der, at regeringen gennem den fremtidige fordeling af udlodningsmidlerne vil styrke det frie foreningsliv. Det vækker stor glæde i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Siden den ny spillelovgivning blev indført i 2012, er finansieringen gået tilbage for det samlede foreningsliv. Men nu kan foreningslivet se frem til at få en genopretning af økonomien, som vil komme den danske befolkning til gavn i form af bedre idrætstilbud.

”Det er et rigtig godt regeringsgrundlag set med idrætsbriller. Vi er glade for, at regeringen giver en genopretning af økonomien til foreningslivet høj prioritet. Vi forventer derfor, at vi hurtigt kan få lavet en aftale - gerne inden jul. Det vil være en god julegave til foreningslivet”, siger Niels Nygaard, formand for DIF.

De frivillige kræfters bidrag til socialt udsatte nævnes også i regeringsgrundlaget. Her pointeres det, at frivillige leverer et vigtigt bidrag, når de hjælper med at give socialt udsatte indblik i demokrati, normer og fællesskab i Danmark via det organiserede foreningsliv.

Det vækker glæde i DIF, som arbejder i socialt udsatte boligområder i hele landet. DIF samarbejder med 14 kommuner om indsatser i 20 udsatte boligområder. Blandt andet mange danskere med anden etnisk baggrund får i disse områder en mulighed for at dyrke idræt og blive inkluderet i det danske samfund.

”Det kræver politisk opbakning at arbejde med idræt i de socialt udsatte boligområder. Det føler vi nu, at vi får, og det er vi rigtig glade for. Vi arbejder på at udvide vores samarbejde med endnu flere kommuner i den kommende tid. At være en del af fællesskaberne i foreningslivet er helt centralt for at forstå og begå sig i det danske samfund. Det er enormt vigtigt, og vi kan se, at vores indsats virker. Derfor er vi glade for, at det vigtige bidrag, som foreningslivet leverer til socialt udsatte, anerkendes”, siger Niels Nygaard.

Fremtrædende rolle til visionen
DIF roser også regeringen for at dele DIF og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”, som direkte nævnes i regeringsgrundlaget. Det fælles mål er, at 50 pct. af befolkningen skal være medlem af en idrætsforening, og 75 pct. af befolkningen skal være idrætsaktive i 2025.

”Vi arbejder målrettet på at få endnu flere danskere til at være fysisk aktive. At det nævnes i regeringsgrundlaget er en stærk opbakning til det ambitiøse projekt og viser, at det har den højeste politiske bevågenhed. Vi glæder os til samarbejdet med regeringen om at få verdens mest idrætsaktive befolkning”, siger Niels Nygaard og afslutter:

”Det er godt at se en regering, der også prioriterer kampen mod doping og matchfixing. Det er nogle af de største trusler mod idrætten, som vi ser på med stor alvor og lægger mange kræfter i at bekæmpe. Og endelig er det glædeligt, at regeringen vil prioritere at få flere store sportsbegivenheder til landet”.

For yderligere kommentarer kontakt:
Morten Mølholm, administrerende direktør i DIF, 2166 3774
Charlotte Brix Andersen, kommunikationschef i DIF, 4035 3431