Bevægelse i skolen er kommunens ansvar

Skolekonference skal inspirere til, hvordan kommunen kan tage del i ansvaret med implementeringen af bevægelse i folkeskolen
22. nov 2016
Skolekonference skal inspirere til, hvordan kommunen kan tage del i ansvaret med implementeringen af bevægelse i folkeskolen

Siden den seneste folkeskolereform blev indført, har der været mere bevægelse på skoleskemaet. Et krav om 45 minutters bevægelse hver dag og en ’åben skole’ skal sørge for, at børn i højere grad får rørt sig.
Om implementeringen af bevægelse i undervisningen siger formand for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard:
”Nogle steder er det gået rigtig godt allerede, men der er også steder, hvor vi ikke er kommet så langt. I fællesskab skal vi finde vejen, således at det er alle Danmarks skoler, der kan se lyset.”

Seks rollekommuner
De seneste to år har DIF haft et samarbejde med seks såkaldte rollekommuner. Sammen med blandt andet konsulenter og ledere fra kommunernes børne- og ungeforvaltninger samt kultur- og fritidsforvaltninger er de i dag samlet til skolekonference i Idrættens Hus.

Hovedformålet med DIF’s skolekonference er, at alle deltagere får konkret inspiration til kommunernes arbejde for bevægelse i folkeskolen. Dette skal ske gennem de erfaringer, som blandt andet DIF’s seks rollekommuner; Aalborg, Svenborg, Slagelse, Hedensted, Hillrød og Helsingør, har gjort sig de sidste to år.

Slagelse og Hillerød kommune er eksempler på, hvordan man som kommune kan sikre kvalitet og gøre samarbejdet mellem skolerne og idrætsforeningerne så let som muligt. De to rollekommuner har samlet de 10-15 stærkeste foreninger i kommunen og gjort dem tilgængelige for skolerne. Desuden sørger de for at dække eventuelle udgifter i forbindelse med samarbejdet.

Kommunen som rammesættende
Ovenstående kommuner er vigtige eksempler på, hvordan kommunerne kan lette implementeringen af bevægelsen i undervisningen. Mikkel Nørtoft Magelund, leder af Bredde og Motion, siger:
”Vi mener fra DIF’s side, at kommunen skal sætte sig i spidsen for at lave en plan for, hvordan bevægelse kan inddrages i undervisningen. Det er vigtigt, at kommunen tør tage det ansvar, der ligger hos kommunen.”

Budskabet er, at kommunerne i højere grad skal rammesætte arbejdet i forhold til de 45 minutters bevægelse ved hjælp af en strategi eller politik på området. Skolerne har ikke nødvendigvis ressourcer til denne planlægning, hvorfor kommunen i højere grad skal sætte nogle rammer for skolerne. På skolekonferencen bliver deltagerne præsenteret for de gode historier, når dette samarbejde omkring bevægelse fungerer.