Kommuner skal gøre Danmark til verdensmester i folkelig idræt

Frederiksberg og Ikast-Brande bliver de første kommuner i DIF og DGI’s store kommunale idrætssatsning, der skal få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt.
4. nov 2016
Frederiksberg og Ikast-Brande bliver de første kommuner i DIF og DGI’s store kommunale idrætssatsning, der skal få 600.000 flere danskere til at dyrke idræt.

Som led i Danmarks Idrætsforbunds (DIF) og DGI’s fælles vision ’Bevæg dig for livet’ skal 75 procent af danskerne være idrætsaktive i år 2025. For at nå det ambitiøse mål indleder de to organisationer dialog om brede samarbejder med Ikast-Brande og Frederiksberg. I 2018 skal 15 kommuner være med til at løfte danskernes idrætsdeltagelse og sundhed til nye højder.

Kommunerne forpligter sig til at arbejde for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målsætningen 

“Som Danmarks største civilsamfundsaktører vil vi gerne gøre endnu mere for at løfte idrætsdeltagelsen både i og uden for foreningerne. Det er et paradigmeskift i den måde, vi arbejder på. Kommunerne er afgørende, fordi de har kontakt med borgerne i alle livsfaser,” siger DIF’s næstformand Thomas Bach og uddyber:

”Det er særligt afgørende for at løfte opgaven om at aktivere den del af danskerne, der ikke af sig selv kommer i kontakt med foreningslivet. Derfor er det både et vigtigt og nødvendigt skridt, vi tager med de to første kommuner i dag.”

Store kommunale forskelle
En analysegruppe mellem DIF, DGI og den enkelte kommune skal kortlægge relevante data for hele kommunen. På baggrund af de tal bliver der opstillet konkrete mål for hver kommune. Udfordringerne varierer fra kommune til kommune, også mellem de to pilotkommuner.

”De to kommuner er interessante på hver deres måde. Frederiksberg har som storbykommune mange fysisk aktive, mens foreningsdeltagelsen ligger i den lave ende. I Ikast-Brande er der færre fysisk aktive, mens en stor del af de aktive er i foreningslivet. Målet er at løfte de meget varierende opgaver ved at indgå samarbejde og koble kommunernes enorme viden om borgerne med vores viden om, hvad der aktiverer og fastholder danskerne i bevægelse,” siger Birgitte Nielsen, næstformand i DGI.

Kommunerne glæder sig
På Frederiksberg er borgmester Jørgen Glenthøj glad for at blive udvalgt som en af de to første partnerskabskommuner:
”Vi har gennem flere år haft fokus på at udvikle nye faciliteter og skabe en by, som appellerer til, at borgerne bevæger sig. Så det er meget positivt, at vi har fået mulighed for at spille med i det her projekt helt fra starten.”

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Morten Jung supplerer: ” Med det ambitiøse partnerskab håber vi på i fællesskab at kunne udvikle yderligere initiativer, så endnu flere borgere på Frederiksberg kan blive forenings- og idrætsaktive fremover. Og jeg går eller løber gerne med.”

Formand for det tværpolitiske udvalg i Ikast-Brande kommune, Frank Heidemann Sørensen, er enig:

”I Ikast-Brande Kommune er vi meget stolte og positive over at være udtaget som visionskommune. Vi vil være en bevægende ’Bevæg dig for livet’-kommune. Det giver os i endnu højere grad mulighed for at fokusere på borgernes sundhed og livskvalitet. Vi forventer, at vi sammen med DGI og DIF skaber et stærkt fundament, der kan få flere borgere til at bevæge sig. Vi skal være åbne og nysgerrige og samle kræfterne på tværs for at aktivere den gruppe borgere, som ikke rører sig i hverdagen,” fortæller han.

Kontakt:
Thomas Bach, næstformand i DIF: 2278 9669

Birgitte Nielsen, næstformand i DGI: 4021 6256

Fakta om Bevæg dig for livet:
Partnerskabet mellem DIF og DGI er det største i dansk idræt nogensinde. Det er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive.