Debat: Aktive børn gavner på alle områder

En ny undersøgelse viser, at eleverne selv er meget glade for at få mere bevægelse ind i hverdagen, og mange mener, at de bliver mere klar til at lære og får lyst til at dyrke endnu mere idræt.
15. nov 2016
En ny undersøgelse viser, at eleverne selv er meget glade for at få mere bevægelse ind i hverdagen, og mange mener, at de bliver mere klar til at lære og får lyst til at dyrke endnu mere idræt.

Debatindlæg af: ANNI MATTHIESEN, BØRNE- OG UNDERVISNINGSORDFØRER (V) | TINE TEILMANN, MEDLEM AF DIF’S BESTYRELSE | ANNETTE VILHELMSEN, MEDLEM AF DGI’S HOVEDBESTYRELSE | FINN KRISTENSEN, FORMAND FOR DANSK SKOLEIDRÆT

Flere folkeskoler har knækket koden til at få mere bevægelse ind i undervisningen. Folkeskolen og de lokale idrætsforeninger samarbejder mange steder, og det giver gode resultater. En mere aktiv hverdag gavner vores børn i dag og i fremtiden. Udviklingen skal fortsætte, og potentialet er stort for endnu mere bevægelse i folkeskolen og endnu mere samarbejde mellem vores folkeskoler og idrætsforeninger.

Det har haltet med at få bevægelse ind i dagligdagen i folkeskolerne. Det selvom mere bevægelse var en central del af folkeskolereformen. Nu viser det sig heldigvis, at tendensen flere steder er ved at vende.

En ny rapport fra Center for Ungdomsstudier viser, at det på flere områder går godt med at få bevægelse ind i undervisningen på landets mange folkeskoler. Undersøgelsen viser, at eleverne selv er meget glade for at få mere bevægelse ind i hverdagen, og mange mener, at de bliver mere klar til at lære og får lyst til at dyrke endnu mere idræt.

Én af årsagerne til den positive udvikling er samarbejdet mellem folkeskolerne og de lokale idrætsforeninger. Undersøgelsen viser også, at hver tredje elev bliver undervist af en foreningstræner. Det arbejdes der på at sætte skub i, for både elever, lærere og foreninger får meget ud af samarbejdet.

Lærerne får nemlig ny inspiration til undervisningen og hjælp til at indarbejde bevægelse i undervisningen. Eleverne får mere lyst til at lære, stifter bekendtskab med nye idrætsformer og kommer i bedre form.

Samarbejdet mellem idrætsforeninger og skoler er allerede udbredt, men det har endnu større potentiale. Vi skal se nærmere på de skoler og foreninger, som har knækket koden. Vi skal styrke og udbrede samarbejdet rundtom i hele landet. Det er afgørende, at vi får endnu flere elever til at bevæge sig i løbet af skoledagen, både blandt de yngste og de ældste, og at de samme børn samtidig bliver mere aktive i foreningslivet.