DIF's politiske chef: Idræt og bevægelse er afgørende på lange skoledage

De danske folkeskoleelever oplever skoledagene som for lange. I Danmarks Idrætsforbund peger man på mere varierede skoledage som nøglen til succes.
7. okt 2016
De danske folkeskoleelever oplever skoledagene som for lange. I Danmarks Idrætsforbund peger man på mere varierede skoledage som nøglen til succes.

En ny undersøgelse fra SFI viser, at otte ud af ti elever i den danske folkeskole oplever skoledagene som for lange. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har fra starten været positive ved udsigten til en skoledag med et bredere fokus på elevernes udvikling.

”En varieret skoledag med idræt og bevægelse i en central rolle var afgørende for, at folkeskolereformen og de længere skoledage blev til. Både forældre og elever har set frem til den del af pakken. Vi har en undersøgelse på vej, der viser, at eleverne oplever markant positiv effekt på både trivsel, koncentration og læring, når den klassiske boglige undervisning understøttes og suppleres af fysisk aktivitet. Blandt andet bliver syv ud af ti elever mere klar til undervisningen efter fysisk aktivitet, og en tredjedel oplever at lære mere. Det går fremad, men vi må også konstatere, at der er behov for at sætte ekstra skub på. Blandt andet ved at efteruddanne de lærere, der skal løfte opgaven til hverdag,” siger Poul Broberg, chef for public affairs i DIF.

I skoleåret 2015/2016 blev 2500 lærere og pædagoger efteruddannet i idræt og bevægelse i Krop & Kompetencer, der er et fælles projekt mellem DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University College med støtte fra A.P. Møller Fonden. Der er behov for at sætte yderligere fart på udviklingen, og her spiller landets 98 kommuner en afgørende rolle.

”Vores erfaringer viser, at kommunen er en nøglespiller til succes i forhold til de 45 minutters bevægelse og i forhold til samarbejdet mellem foreninger og folkeskoler i den åbne skole. Vi oplever alt for meget vilkårlighed i den måde, der bliver arbejdet med den varierede skoledag, og det har vi ikke råd til, når det i sidste ende går ud over elevernes trivsel og læring. Kommunen skal sætte klar mål for, hvad de vil på området, og de skal prioritere området med både resursepersoner og central økonomi til efteruddannelse,” siger Poul Broberg.

For yderligere info, kontakt:

Poul Broberg, chef for public affairs i DIF: 5126 5552