Indvandrerpigers idrætsdeltagelse skal styrkes

Børn af forældre, som er født uden for Europa, dyrker ikke nær så meget idræt som resten af børnene i Danmark. DIF ønsker et partnerskab med staten for at gøre noget ved problemet.
3. okt 2016
Børn af forældre, som er født uden for Europa, dyrker ikke nær så meget idræt som resten af børnene i Danmark. DIF ønsker et partnerskab med staten for at gøre noget ved problemet.

Under halvdelen af de piger, hvis forældre er født uden for Europa, dyrker sport eller motion. Det fremgår af en ny rapport, Danskernes Motions- og Sportsvaner, som Idrættens Analyseinstitut står bag.

Det præcise tal er ifølge rapporten 43 procent, mens andelen af idrætsaktive piger, hvor begge forældre er født i Danmark er 84 procent.

”Det er bekymrende, at så få piger med udenlandsk baggrund dyrker idræt og motion. Både sundhedsmæssigt, men også socialt. Idræt, især i en idrætsforening, er en genvej til god integration, da en idrætsforening er en mini-udgave af de danske samfund. Her møder medlemmerne frivillighed, forpligtende fællesskaber og det repræsentative demokrati,” siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

DIF har siden 2005 været aktiv i socialt udsatte boligområder via indsatsen DIF Get2sport. I dag støtter indsatsen 29 foreninger i 20 udsatte boligområder. Medlemstallene har været stigende gennem årene, og i dag har disse foreninger 6.897 medlemmer, hvoraf 2.986 har anden etnisk baggrund.

DIF Get2sport-indsatsen er finansieret af satspuljemidler samt personaleressourcer fra DIF. Morten Mølholm Hansen har et ønske om, at indsatsen på sigt kan overgå til en statslig finansiering, så man ikke pludselig risikerer, at puljemidlerne forsvinder

”Ved puljefinansiering risikerer man, at arbejdet falder til jorden fra den ene dag til den anden, og at alle gevinsterne går tabt. Jeg tror, at det vil være en rigtig god løsning for alle parter, hvis staten gik ind et langsigtet partnerskab med idrætten på dette område. I de kommende måneder vil vi forsøge at overbevise politikerne om det gavnlige i et partnerskab,” siger Morten Mølholm Hansen.

I dag er der DIF Get2sport-foreninger i 13 kommuner. Ambitionen med et eventuelt statsligt partnerskab er, at indsatsen skal udbredes til alle landets udsatte boligområdet.

 

Kønsopdelt sport

DIF Get2sport har de seneste år oplevet succes med at aktivere piger med anden etnisk baggrund i idrætsgrene som fodbold, volleyball og visse idrætsgrene inden for kampsport.

Tidligere på året var der en heftig debat i forbindelse med, at Hovedstadens Svømmeklub havde indført kønsopdelte svømmehold, hvor pigerne svømmede med gardinerne trukket for. DIF gav dengang en opbakning til svømmeklubbens tiltag, og tallene fra Idan-rapporten understreger ifølge Morten Mølholm Hansen, hvorfor det kan være nødvendigt med kønsopdelte svømmehold.

”Det bliver aldrig et mål for os at få kønsopdelte svømmehold. Men tallene i rapporten viser, hvor svært det er at aktivere piger med indvandrerbaggrund, og derfor giver kønsopdelte hold i nogle situationer god mening. Sådan et hold kan være pigernes første skridt mod et aktivt liv og ind i foreningslivet,” siger Morten Mølholm Hansen.

Download hele rapporten 'Danskernes Motions- og Sportsvaner' fra Idans hjemmeside www.idan.dk

 

For yderligere kommentarer kontakt:
Morten Mølholm Hansen, direktør DIF
mmh@dif.dk
Tlf: 21663774

 

DIF har inviteret lands- og kommunalpolitikere til at besøge DIF Get2sport-foreninger forskellige steder i landets socialt belastede boligområder for at gøre opmærksom på behovet for et statsligt partnerskab om DIF Get2sport.

Første besøg er den 4. oktober i Høje Taastrup hos foreningen HTI. Her kommer blandt andre folketingsmedlemmerne Mattias Tesfaye (S), Ulla Sandbæk (AL), Danny Malkowski (LA) og Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler.

Politikerne skal se idrætsaktiviteter og møde nogle af de frivillige, som løfter et kæmpe læs i klubben. Arrangementet begynder klokken 17.00 ved Gadehaveskolen i Taastrup, Gadehavegårdsvej 1 (parkeringspladsen)

Pressen er velkommen til at deltage og kan på forhånd kontakte kommunikationskonsulent i DIF Lars Hestbech, lhe@dif.dk tlf: 23323784.