Ny undersøgelse fra DIF: Alt for få kommuner arbejder strategisk med idrætsfaciliteter

Selvom idræt er kommet højere på den kommunalpolitiske dagsorden, får kommunerne ikke planlagt en udvikling af deres idrætsfaciliteter, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund.
3. okt 2016
Selvom idræt er kommet højere på den kommunalpolitiske dagsorden, får kommunerne ikke planlagt en udvikling af deres idrætsfaciliteter, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund.

Blot 15% af landets kommuner har formuleret en politik eller strategi med konkrete målsætninger for, hvordan de vil udbygge, drifte og modernisere idrætsfaciliteterne i kommunen, viser en ny undersøgelse fra DIF. Det er alt for få, lyder det fra organisationen, der kraftigt opfordrer kommunerne til at sætte mere fokus på idrætsfaciliteter i den kommunale idrætspolitik: 

”Vi arbejder hårdt i DIF og DGI på at fremme idrætsdeltagelsen i hele landet. Men det kan vi kun lykkes med, hvis kommunerne også tager et ansvar. De skal formulere en politik og lave en strategi for, hvordan de vil udvikle idrætsfaciliteterne. Det har alt for få gjort”, siger Niels-Christian Levin Hansen, bestyrelsesmedlem i DIF. 

Idræt reducerer dødeligheden
Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en rapport, der belyser, at fysisk inaktivitet er den næststørste risikofaktor målt på dødelighed. 

”Vi ved, at antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter har en stor indflydelse på idrætsdeltagelsen. I nogle idrætter er der for få faciliteter, og i andre er nedslidte faciliteter og uhumske badeforhold en af årsagerne til, at folk udebliver fra træning. Faciliteterne er vigtige for idrætsdeltagelsen og dermed for at få folk til være mere fysisk aktive. Derfor bør kommunerne arbejde meget strategisk med idrætsfaciliteter. ” siger Niels-Christian Levin Hansen.

Flere kommuner med en idrætspolitik
Undersøgelsen fra DIF viser dog, at idræt er kommet højere på den kommunalpolitiske dagsorden i de senere år. To tredjedele af landets kommuner har formuleret en idrætspolitik, og det er en stigning på 67% siden 2009, hvor 41% af landets kommuner havde en idrætspolitik. Men kommunerne får altså ikke tænkt idrætsfaciliteterne sammen med deres idrætspolitik. Blot hver fjerde kommune, med en idrætspolitik, har formuleret konkrete målsætninger for udbygning, drift og modernisering af idrætsfaciliteter.

”Det er paradoksalt, at der er så få kommuner med en politik eller strategi for idrætsfaciliteterne, når nu idræt rent faktisk er kommet højere på den kommunalpolitiske dagsorden,” siger Casper Lindemann, der er konsulent i DIF og ansvarlig for undersøgelsen.

”Det kan undre, at så mange kommuner formulerer en idrætspolitik uden også at formulere konkrete målsætninger for idrætsfaciliteterne, især fordi det er en rigtig god investering for kommunerne. En langsigtet og strategisk indsats på området kan nemlig sikre både flere og bedre idrætsfaciliteter for de samme penge. Der kan spares penge både på etablering og drift ved at koordinere indsatsen mellem forvaltningerne og ved at sætte mere fokus på kapacitetsudnyttelse, multifunktionelle faciliteter og større fleksibilitet. Og så skal det også med, at der kan opnås synergieffekter ved at samtænke idrætsfaciliteter med fx klimatilpasning, sundhedsindsatsen og idræt i folkeskolen”, tilføjer Casper Lindemann.DIF vil hjælpe kommunerne på vej
For at sætte gang i en positiv udvikling på området stiller DIF gratis konsulentbistand til rådighed for de kommuner, der vil gå forrest på området. DIF søger derfor 5-10 kommuner, der vil være med til at fastlægge en politik eller strategi på facilitetsområdet. DIF vil bl.a. bidrage med faglig rådgivning, inspiration og erfaringsudveksling gennem hele processen.

Download og læs hele undersøgelsen her:

Ved henvendelse eller spørgsmål kontakt da Casper Lindemann på mail: cli@dif.dk