”Det er sjovere at være med til at træffe beslutningerne”

I Hadsund Roklub skal alle medlemmer have mulighed for at deltage i det frivillige foreningsarbejde som de er bedst til. Det er målet med den organisationsudvikling, en Bevæg dig for livet-konsulent har startet i klubben.
19. jul 2016
I Hadsund Roklub skal alle medlemmer have mulighed for at deltage i det frivillige foreningsarbejde som de er bedst til. Det er målet med den organisationsudvikling, en Bevæg dig for livet-konsulent har startet i klubben.

Flere medlemmer i Hadsund Roklub havde gennem længere tid talt om at arbejde med organisationen i klubben. Derfor tog det ikke lang tid at træffe beslutningen om at sige ja tak, da bestyrelsen blev kontaktet af en konsulent fra Dansk Forening for Rosport om et udviklingsforløb under DIF og DGIs fælles vision Bevæg dig for livet.

”Vi vidste, at vi havde brug for klubudvikling, og her var chancen for at sikre, at tanker blev til handling. Det, at man har forpligtet sig over for en ekstern person, øger sandsynligheden for, at man også handler på de beslutninger, der bliver truffet” siger Svend Mørk-Jensen, næstformand i Hadsund Roklub.

Det er ikke første gang, man i klubben sætter gang i et udviklingsprojekt. To gange før har enkeltmedlemmer i klubben påtaget sig opgaven med at gennemføre grundige analyser og forsøg på aktiv medlemsinddragelse.

”Arbejdet har været godt ledet og har også blotlagt behov, som senere er blevet indfriet. Men en overordnet organisationsændring har det ikke medført,” fortæller Svend.

Sjovere at bestemme
Med det nuværende forløb er ønsket at ændre hele organisationsstrukturen. Konsulenten stiller skarpt på udfordringer i og udenfor bestyrelsesarbejdet uden at gå så vidt, at de involverede klubmedlemmer går i baglås.

”Det handler om at skabe medejerskab blandt klubbens medlemmer. Det kræver, at de har indflydelse og er forpligtede. Og det er man ikke, hvis alle beslutninger træffes i bestyrelsen. Det må ikke blive ligesom i politik, hvor mange bare stemmer hvert fjerde år og ellers ser til fra lænestolen,” siger Svend.

Løsningen i Hadsund er at etablere flere arbejdsgrupper knyttet til få overordnede udvalg. Næsten alt kan tænkes ind i de mange grupper: Rengøring, VVS, bygningsvedligehold, udendørsarealer. Arbejdsgrupperne har frie tøjler til at løse de daglige opgaver ud fra deres budget. Anbefalinger og økonomiske behov sendes videre til de respektive udvalg, hvorefter det hele samles op i bestyrelsen, der udarbejder budget for det kommende år.

”Vi håber, det giver større gennemsigtighed i arbejdet og danner grundlag for et endnu større engagement. Tydelige og klart afgrænsede opgaver med stort selvstyre skal gøre det lettere at rekruttere frivillige til det daglige arbejde og bestyrelsen. Forhåbentlig opdager mange, at det er sjovere at være med til at træffe beslutningerne,” siger Svend.

Væk med vanetænkning
Involvering af medlemmer er nøglen til succes, hvis man vil bevare sammenhængen, når foreningen får vokseværk. Den udfordring er stadig stigende i takt med, at foreningerne rundt om i landet bliver større.

”Når klubben vokser sig stor, er det sværere at bevare følelsen af fællesskab. Der vil nemt opstå ’klubber i klubben’. Det er både godt og helt naturligt, at det sker; men samtidig er det meget vigtigt for klubben, at medlemmerne bevarer et stærkt tilhørsforhold til det større fællesskab og glæde ved alt det andet, der foregår i klubben.”

Implementeringen af de nye tiltag er lige begyndt. Svend er dog ikke i tvivl om, at det på sigt vil give ny kraft i klubben.

”Det har været en stor hjælp at få nye øjne på fra en konsulent. Jeg kan varmt anbefale det for at udfordre den vanetænkning, der kan melde sig i nogle bestyrelser, hvor medlemmerne næsten har siddet så længe, at de kan fejre sølvbryllup. Det er vigtigt at blive udfordret på tværs af idrætter og størrelse på forening. Jeg kan ikke forestille mig en forening, der ikke har behov for klubudvikling,” siger han.

Bevæg dig for livet
Partnerskabet mellem DIF og DGI er det største i dansk idræt nogensinde. Det er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive. Som led i visionen skal 2000 foreninger indgå aftaler om udviklingsforløb inden udgangen af 2017.