De ældre vil være frivillige i foreningerne

Flere ældre er frivillige i idrætsforeningerne, mens de yngre trænere og ledere bliver færre og færre, viser ny undersøgelse.
26. maj 2016
Flere ældre er frivillige i idrætsforeningerne, mens de yngre trænere og ledere bliver færre og færre, viser ny undersøgelse.
En voksende del af de frivillige i idrætsforeningerne er 60 år eller ældre. Det viser en ny undersøgelse, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på SDU har gennemført. På de fleste andre parametre tegner undersøgelsen et billede at et stabilt foreningsliv præget af stor optimisme.

Undersøgelsen, som er en del af den hidtil største europæiske undersøgelse af idrætsforeninger viser, at foreningsidrættens frivillige bliver ældre. Således er andelen af frivillige trænere på 60 år eller mere femdoblet fra fire procent i 2004 til nitten procent i 2015. På ledersiden er andelen af 60+’ere tredoblet fra ni procent i 2004 til 26 procent i 2015. 

Udviklingen er sket på bekostning af en tilsvarende tilbagegang i andelen af frivillige i aldersgruppen 20 til 39 år, mens andelen af unge frivillige på under 20 år i samme periode har været stabil.
Ifølge adjunkt Karsten Elmose-Østerlund er en del af forklaringen, at der generelt kommer flere ældre i befolkningen og idrætsforeningerne, men det kan ikke forklare hele den markante udvikling, som tallene viser.

”Faldet i andelen af frivillige på 20 til 39 år kunne indikere, at der er vilkår i arbejds- og hverdagslivet, som gør det vanskeligt for voksne i den alder at prioritere tiden til at påtage sig en træner- eller ledertjans i en idrætsforening. Det kan være en del af forklaringen på, hvorfor de ældre aldersgrupper i stigende grad tager over,” siger Karsten Elmose-Østerlund.  

Direktør i DIF, Morten Mølholm Hansen, noterer sig også de nye tal med interesse: 

”Jeg hæfter mig ved, at vi stadig formår at rekruttere de helt unge under 20 år til leder- og trænerposterne i foreningslivet. Det er utroligt positivt, at de unge kommer ind og oplever glæden ved at have ansvar og lære fra sig i den idrætsgren, de dyrker. De lærer fra en tidlig alder demokratiets spilleregler i en idrætsforening, og det er meget vigtigt, plus at de forhåbentligt synes, at det er sjovt, at besidde træner- og lederposter,” siger Morten Mølholm Hansen og fortsætter: 

”At en del så falder fra som frivillige, når de bliver voksne, er selvfølgelig ærgerligt. Faldet blandt 20-39 årige skyldes primært de travle forældre. Det betyder heldigvis ikke, at de helt forsvinder fra foreningslivet, men blot holder en pause. Og så arbejder vi i  DIF mere og mere målrettet på at fastholde de voksne motionister i foreningslivet via diverse udviklingsprojekter hos vores specialforbund og via vores store fælles vision med DGI.”

Det faktum, at flere og flere ældre i 60 plus-alderen bliver frivillige i idrætslivet, er overordentligt positiv, mener Morten Mølholm Hansen. 

”De ældre er en kæmpe ressource, og vi er meget taknemmelige for, at denne årgang i stigende grad ønsker at tage en frivillig tjørn i idrætsdanmark.”

På trods af den skitserede udvikling viser undersøgelsen, at frivillige i aldersgruppen 20 til 39 år fortsat hører til blandt de mest aktive i foreningsidrætten kun overgået af de 40 til 59-årige.

”Når man ser bort fra aldersfordelingen blandt trænere og ledere, tegner undersøgelsen et meget stabilt billede af idrætsforeningerne de seneste godt ti år. Samtidig viser undersøgelsen, at langt de fleste idrætsforeninger ser positivt på fremtiden, og kun omkring hver femte forening mener, at der er forhold, som kan true deres eksistens,” fortæller professor Bjarne Ibsen.

Resultaterne af undersøgelsen er netop blevet fremlagt for første gang på en konference afholdt af Idrættens Analyseinstitut i Vejen Idrætscenter. Senere på året følger en grundigere afrapportering af undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen er en del af den til dato største europæiske undersøgelse af idrætsforeninger, der omfatter ti lande og svar fra omkring 30.000 foreninger. I Danmark har hver tredje idrætsforening – godt 3.500 foreninger – besvaret spørgeskemaet. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på SDU er leder af forskningsprojektet.