5 millioner til idræt og bevægelse i folkeskolen

Idrættens fælles projekt ’Krop & Kompetencer’ har fået midler af A.P. Møller Fonden for det kommende skoleår. Det skal give 10.000 elever mere og bedre idræt og bevægelse i skoledagen.
13. maj 2016
Idrættens fælles projekt ’Krop & Kompetencer’ har fået midler af A.P. Møller Fonden for det kommende skoleår. Det skal give 10.000 elever mere og bedre idræt og bevægelse i skoledagen.

Idræt og bevægelse skal have et fagligt løft rundt om på landets folkeskoler. Det står klart, efter A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 4.935.000 kroner til at forlænge Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University Colleges projekt Krop & Kompetencer.

I skoleåret 2016/2017 skal flere end 1.000 lærere i Silkeborg, Vordingborg, Herlev, Køge og Ringsted igennem udviklingsforløb. Det giver mere og bedre bevægelse i skoledagen for 10.000 elever.

”Vi er meget glade for den store bevilling. Det viser, at vi har leveret i det første år. Samtidig er der fortsat behov for et kompetenceløft af bevægelsen i folkeskolen. Idræt og bevægelse er en vigtig brik i skoledagen og understøtter læringen. I Krop & Kompetencer arbejder vi på alle niveauer og involverer både lærere, pædagoger, skoleledere og kommunen, så vi sikrer bred forankring. Bevægelsesdagsordenen er en holdindsats,” siger Liselotte Byrnak, national projektleder i Krop & Kompetencer.

Flere idrætter i skolen
I skoleåret 2015/2016 har mere end 200 skoleledere og 2.420 lærere været igennem udviklingsforløbet i Krop & Kompetencer. KORA har evalueret første år med projektet. Rapporten udkommer i starten af juni og viser, at både lærere og skoleledere bakker op om en øget prioritering af bevægelse, der skaber glæde hos eleverne.

”Det er helt afgørende, at viljen er der. I evalueringen efterspørger lærerne i høj grad viden om, hvordan man bedst kobler bevægelse og faglighed, så det understøtter læring. Med forlængelsen for næste skoleår kan vi netop styrke de bevidste faglige valg og give konkrete redskaber til, hvordan bevægelse tænkes ind i skoledagen,” siger Liselotte Byrnak.

I Krop & Kompetencer viser idrætslærerne særlig interesse for de idrætsgrene, der er sjældne gæster på skemaet i folkeskolen. Introduktion til en bred vifte af idrætter har fra start været et centralt punkt i kompetenceløft af idrætsfaget. I det kommende år bydes endnu flere forbund ind, og idrætslærerne kan blandt andet vælge at arbejde med roning, sejlsport, kampsport og fægtning. 

Yderligere kommentarer:
National projektleder i Krop & Kompetencer Liselotte Byrnak: 2263 4561
Dansk Skoleidræt: Generalsekretær Niels Grinderslev: 6133 5018
VIA University College: Direktør for efter- og videreuddannelse Louise Gade: 8755 1999

Krop & Kompetencer nåede i 2015/2016:

  • Fem kommuner
  • 65 skoler
  • 212 skoleledere
  • 2.420 lærere og pædagoger
  • Mere end 25.000 elever