Aktivkomiteen rokerer rundt

Susanne Ward, der hidtil har været formand for Aktivkomiteen og medlem af DIF’s bestyrelse, er udpeget som nyt medlem af Team Danmarks bestyrelse. Tobias Rehling overtager posten som formand for Aktivkomitéen, mens Asger Mølgaard afløser Susanne Ward i DIF’s bestyrelse.
13. maj 2016
Susanne Ward, der hidtil har været formand for Aktivkomiteen og medlem af DIF’s bestyrelse, er udpeget som nyt medlem af Team Danmarks bestyrelse. Tobias Rehling overtager posten som formand for Aktivkomitéen, mens Asger Mølgaard afløser Susanne Ward i DIF’s bestyrelse.
Pressemeddelelse udsendt på vegne af Aktivkomiteen

Det er med stor glæde, at Aktivkomiteen har noteret sig, at Kulturministeren har udpeget Susanne Ward til at afløse Camilla Andersen som de eliteaktives repræsentant i Team Danmarks bestyrelse.

Susanne Ward har siden september 2015 været formand for Aktivkomiteen og samtidig været komiteens medlem af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse. Inden Susanne Ward tiltrådte som formand for Aktivkomiteen havde hun plads i Anti Doping Danmark som repræsentant for Aktivkomiteen, og hun bringer derfor stor erfaring fra det idrætspolitiske arbejde ind i Team Danmarks bestyrelse.

Susanne Ward har en fortid som eliteaktiv sejler og deltog ved de olympiske lege i Athen i 2004, hvor hun opnåede en sjetteplads i bådtypen 470’er jolle.

Farvel til Camilla Andersen
Med Susanne Wards udpegning er det samtidig et farvel til Camilla Andersen, der har været de eliteaktives repræsentant i Team Danmarks bestyrelse gennem de seneste otte år. Som udpeget af Kulturministeren til at sidde i bestyrelsen har hun været født medlem af Aktivkomiteen. Fra komiteens side skal der lyde en kæmpe tak til Camilla for hendes store indsats for de eliteaktive.

Camilla Andersen har gennem alle sine år i Aktivkomiteen været en ihærdig bidragsyder på alle fokusområder, der er blevet arbejdet med. Indsatsen med at få genstartet arbejdet omkring det nationale elitesports center (NEC) har været en milesten for Camilla, og her har vi oplevet hendes klare fokus på de eliteaktives vilkår og behov.

I Aktivkomiteen afløser Tobias Rehling Susanne Ward som formand. Tobias Rehling har været næstformand i Aktivkomiteen siden efteråret 2015. Tobias Rehling kommer fra amerikansk fodbold, hvor han ud over en aktiv karriere med et europamesterskab i B-gruppen som bedste resultat sidder i sit forbunds bestyrelse.

Ny formand og nyt bestyrelsesmedlem
Susanne Ward forlader nu DIF’s bestyrelse, og her bliver hun afløst af den tidligere langrendsløber Asger Mølgaard, som har haft sæde i Aktivkomiteen siden 2013. Asger Fischer Mølgaard er valgt ind i Aktivkomiteen som repræsentant for de vinterolympiske forbund. Han har deltaget ved tre verdensmesterskaber (Tjekkiet, Norge og Italien) - senest i 2013 - samt ved flere World Cup-afdelinger og er desuden nogeteret for fire deltagelser i det legendariske Vasaloppet. Asger er også suppleant for bestyrelsen i Danmarks Skiforbund

Yderligere oplysninger:
Formand for Aktivkomiteen Tobias Rehling, tlf. 27 35 62 05
Nyt medlem af Team Danmarks bestyrelse Susanne Ward, tlf. 20 32 41 21
Repræsentant i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse Asger Mølgaard, tlf. 31 53 69 98

OM AKTIVKOMITEEN:
Aktivkomiteen skal repræsentere de aktives synspunkter og er rådgivende organ for bestyrelse og udvalg i Danmarks Idrætsforbund såvel som Team Danmark i olympiske spørgsmål og andre eliteidrætslige anliggender.
Aktivkomiteen rådgiver derudover eliteaktive i forbundene og kan i øvrigt ved henvendelse til politikere, offentlige myndigheder og udtalelse i offentligheden agere i eliteidrætspolitiske spørgsmål. Aktivkomiteen er repræsenteret i Danmarks Idrætsforbunds og Team Danmarks bestyrelse, ligesom vi indgår i diverse arbejdsgrupper mv.
Aktivkomiteen søger at være så bredt repræsenteret som muligt - med medlemmer fra sommer– og vinterolympiske idrætsgrene, såvel som fra de ikke olympiske idrætsgrene og handicapidrætten. Aktivkomiteens medlemmer vælges af og blandt de eliteaktive. Valg til Aktivkomiteen foregår hvert fjerde år.