Ny støttestruktur sikrer mere idræt for pengene

Strategisk samarbejde omkring støttemidler revolutionerer den måde, der arbejdes på i danske idrætsforbund.
30. apr 2016
Strategisk samarbejde omkring støttemidler revolutionerer den måde, der arbejdes på i danske idrætsforbund.
”Den største reform af dansk idræt i nyere tid”.
Så store ord brugte DIF's formand, Niels Nygaard, da han lørdag 30 april præsenterede DIF's repræsentantskab for forslaget om en ny økonomisk støttestruktur. Et forslag som kort efter blev vedtaget efter afstemning med stort flertal.

”Den nye økonomiske struktur er historisk, fordi den laver grundlæggende om på vores økonomi og den måde, vi arbejder med idræt på. Og det er nødvendigt. Vi skal være bedre til at udvikle og målrette vores idrætstilbud til danskernes forskelligartede behov”, forklarer Niels Nygaard.

Forslaget, der hedder ’Mere idræt for pengene’, skal sikre, at pengene fremover bruges til idræt frem for bureaukrati og administration. Men fremfor alt skal den nye støttestruktur sikre, at støttemidlerne fra DIF bruges mere målrettet på idræt, der giver mening i hvert forbund.

”Vi bevæger os fra kontrol og bureaukrati til tillid. Fra at ’alle skal gøre det samme’ til individuel udvikling. De automatiske aktiviteter erstattes fremover af strategiske indsatser. Jeg er sikker på, at vi med dette redskab sammen kan udvikle DIF-idrætten og sikre foreningsidrættens enorme betydning for det danske samfund”, siger DIF-formanden.

Indtil nu er pengene blevet fordelt efter en fordelingsnøgle baseret på medlemstal og en række aktivitetsindberetninger. ’Mere idræt for pengene’ kigger fremad - på at udvikle den enkelte idrætsgren - samtidig med at medlemstallene fortsat er udgangspunktet for fordelingen af støttemidler. Væk er fokuseringen på, hvad forbundene har gjort. Til den nye økonomiske støttestruktur hører nemlig, at hvert forbund sammen med DIF finder ud af, hvad der skal til for at skabe udvikling og fremgang. Det laver partnerne så en individuel strategisk aftale omkring, og det er – forenklet sagt - målene i den strategi, som forbundet får støtte til at nå.

For kommentarer:
DIF's formand, Niels Nygaard: 20 73 71 12

Hent Niels Nygaards formandsberetning som pdf-fil