DIF og DGI styrker samarbejdet på tre nye områder

Fitness og gymnastik, senioridræt og kommunesamarbejder skal bidrage til DIF og DGI’s fælles vision om at gøre danskerne endnu mere aktive.
30. apr 2016
Fitness og gymnastik, senioridræt og kommunesamarbejder skal bidrage til DIF og DGI’s fælles vision om at gøre danskerne endnu mere aktive.
Danmarks to største idrætsorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI udbygger samarbejdet. Det sker med tre nye aftaler i den fælles vision Bevæg dig for livet, støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Det drejer sig om ’Fitness og gymnastik’, ’Idræt for seniorer’ og ’Visionskommuner’.
Fælles for projekterne er, at de skal bidrage til DIF og DGI’s fælles målsætning om at gøre danskerne endnu mere aktive.

”Vi er meget glade for, at vi allerede på så mange områder kan tone fælles front i dansk idræt. De tre nye aftaler viser tydeligt, hvor bredt vi spænder i befolkningen. Glæden og begejstringen ved idræt og bevægelse kender hverken alder, køn eller etnicitet, og det er heldigvis noget, vi kan samles om i Danmark,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

’Fitness og gymnastik’ skal over tre år bidrage med 40.000 nye medlemmer i foreningerne. For seniorerne er målet i fire udvalgte pilotkommuner en vækst på 15 procent i foreningerne i aldersgruppen 60+.

Samarbejdet på kommuneområdet er det første i Bevæg dig for livet, der peger ud over den foreningsbaserede idræt. Men det bliver ikke det sidste.
”Når vi har så ambitiøs en vision for hele Danmark, så skal vi også se ud over idrættens verden. Her spiller kommunerne en helt afgørende rolle, når vi skal aktivere danskerne i hverdagen og i foreningerne. Især i forhold til de 75 procent, der skal være fysisk aktive, er vi meget afhængige af kommunerne, der har berøring med danskerne i stort set alle livets aspekter,” siger DGI’s formand Søren Møller.

På kommuneområdet er der sat mål om 15 aftaler i perioden fra 2017-2019. Der er særligt fokus på landets største kommuner, der kan løfte en stor del af landets befolkning.

Med tilføjelsen af de tre projekter er der sammenlagt 12 områder under den fælles vision Bevæg dig for livet.

For kommentarer, kontakt:
DIF, formand Niels Nygaard: 20 73 71 12
DGI, formand Søren Møller: 23 28 02 34

Områder under Bevæg dig for livet:

• Badminton
• HåndboldFitness
• Cykling
• Løb
• Floorball
• Tennis
• Fodbold
• Foreningsudvikling
• Skolereform
• Fitness og gymnastik
• Seniorer
• Kommune

Bevæg dig for livet:
Partnerskabet mellem DIF og DGI er det største i dansk idræt nogensinde. Det er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive.