DIF skal finde to nye næstformænd ved kampvalg

DIF’s årsmøde 2016 afvikles lørdag 30. april kl. 9 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Pressen er hermed inviteret til at dække mødet.
27. apr 2016
DIF’s årsmøde 2016 afvikles lørdag 30. april kl. 9 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Pressen er hermed inviteret til at dække mødet.
De to altoverskyggende emner på årsmødet i år er forslaget om ny økonomisk støttestruktur og valget af to nye næstformænd.

’Mere Idræt for pengene’, som forslaget om en ny økonomisk støttestruktur kaldes, vil ændre den måde, der gives økonomisk støtte til forbundene på. Indtil nu er pengene blevet fordelt efter en fordelingsnøgle. Men fremadrettet vil DIF have et mere individuelt fokus på at udvikle den enkelte idrætsgren. Idrættens kvalitet er i hovedsædet, hvor vi bliver bedre til at udvikle og målrette vores idrætstilbud til danskernes forskelligartede behov. Når den nye økonomiske støttestruktur forhåbentligt vedtages, vil det være en historisk aftale, fordi den laver grundlæggende om på vores økonomi og måden, vi arbejder med idræt på.

To gange kampvalg
DIF's nuværende næstformand Preben Staun ønsker ikke genvalg. DIF's repræsentantskab har besluttet fremover at operere med to næstformænd, og DIF's bestyrelse indstiller de to siddende bestyrelsesmedlemmer, Thomas Bach og Lotte Büchert, til de to nye poster.

Formand for Dansk Sejlunion, Hans Natorp, og formand for Dansk Golf Union, Jim Staffensen, stiller også op til næstformandsposten. Dermed er der lagt op til kampvalg blandt de fire kandidater til de to poster.

Også tre poster til DIF's bestyrelse bliver der kampvalg om. De siddende medlemmer Thomas Bach, Bent Clausen og Niels-Christian Levin Hansen er villige til genvalg, men formand for KFUM Idrætsforbund, Frans Hjorth Hammer, formand for Dansk Golf Union, Jim Staffensen, og Agi Szocska fra Dansk Tennis Forbund stiller også op.


Hent årsmødemateriale:

Invitation
Årsmødemateriale samlet 
Årsberetning
Høringsnotat 
Høringssvar - samlet

Tilmelding på mail til Torben Lollike – tolo@dif.dk