Salg af statens skov vil få konsekvenser for befolkningens og organisationernes friluftsliv

26. apr 2016

Åbent brev til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen samt Folketingspartiernes miljøordførere

København 24. april 2016

Vi ønsker med dette brev at gøre jer opmærksom på, at forskellen på reglerne for at færdes og opholde sig i offentligt ejede og privatejede skove betyder, at et evt. salg af offentlige skove vil få store konksekvenser for befolkningens friluftsliv. Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål med 40-50 millioner besøg om året. 37 % af de voksne danskere bruger skoven til fysisk aktivitet.

Særligt for det organiserede friluftsliv, det vil sige alle frilufts- og idrætsforeninger, gælder, at de er afhængige af skovejernes velvilje for at kunne dyrke deres aktiviteter. Selv om der er eksempler på samarbejde mellem foreninger og private skovejere, er det organisationernes mangeårige erfaring, at det generelt er sværere at få adgang til de private skove. De private skovejere, der ejer tre fjerdedele af

Danmarks skove, har ikke samme forpligtelse som staten til at understøtte befolkningens friluftsliv. De siger derfor oftere nej til aktiviteter. Dertil kommer, at tilladelserne til de private skove ofte er ledsaget af et krav om betaling. I praksis betyder det, at en række private ejere i dag udelukker en del ryttere fra at ride i deres skove, at skovbørnehaver, spejdere, orienteringsløbere og andre brugere skal betale - af og til også for brug af skoven til almindelig løbetræning. 

Derfor giver salg af offentlig skov til private særlige udfordringer for organiserede aktiviteter. Problemerne for de organiserede kan ikke løses med en klausul om, at adgangsreglerne ikke må forringes ved overgang fra offentlig til privat ejer. En sådan ordning kan muligvis redde den uorganiserede svampeplukker og fuglekigger på morgentur, men det kan ikke redde det organiserede frilufts- og idrætsliv, fordi det stadig vil kræve en tilladelse fra en privat ejer at få lov at færdes som forening.

Hvis regeringens mål om flere aktive mennesker skal nås, kan det ikke alene ske i idrætshaller – her må vores fælles natur fortsat danne den fantastiske ramme, der motiverer så mange mennesker til at røre sig i det fri. Lad os bevare det blomstrende fritids- og friluftsliv på arealer, vi er fælles om at tage ansvar for og have glæde af og på den måde bidrage til befolkningens aktive liv, sundhed og livskvalitet.

Med venlig hilsen

Lars Mortensen, formand, Friluftsrådet
Niels Nygaard, formand, DIF
Søren Møller, formand, DGI
Annesofie Bjerre og David Hansen, formænd, Det Danske Spejderkorps
Klaus Bondam, direktør, Cyklistforbundet
Karsten Munkvad, Formand, Dansk Atletik Forbund
Walther Rahbek, formand, Dansk Orienterings-Forbund
Peter Laurents, formand, Naturvejlederforeningen i Danmark
Michael Møllgaard Nielsen, Elite- og Teamchef, Dansk Handicap Idræts-Forbund
Thomas Kirkeskov, Generalsekretær, KFUM-Spejderne i Danmark
Egon Østergaard, formand, Dansk Ornitologisk Forening
Peder Bisgaard, formand, Dansk Firmaidrætsforbund
Ulf Helgstrand, formand, Dansk Ride Forbund
Christina Palmstrøm, formand, De grønne pigespejdere
Kasper Ploug Jepsen, formand, KFUMs Idrætsforbund
Henrik Jess Jensen, formand, Danmarks Cykle Union
Jonas Kolby Laub, formand, FDF, Frivilligt Drenge- og Pigeforbund
Jette Albinus, formand, Dansk Militært Idrætsforbund
Per Stigaard, spejderchef, De Gule Spejdere i Danmark
Steen Kobberø-Hansen, landsformand, Dansk Vandrelaug
Caroline Seehusen, formand, Natur- og breddekomitéen, Dansk Islandshesteforening
Inge Burmeister, korpsrådsformand, Danske Baptisters Spejderkorps