KIF Håndbold Elite A/S frifindes

DIF-idrættens Højeste Appelinstans har frikendt håndboldklubben KIF Håndbold Elite A/S, som dermed beholder sine fem point fra de tre berørt kampe.
7. apr 2016
DIF-idrættens Højeste Appelinstans har frikendt håndboldklubben KIF Håndbold Elite A/S, som dermed beholder sine fem point fra de tre berørt kampe.
DIF-idrættens Højeste Appelinstans har dags dato enstemmigt afsagt kendelse i sagen. Kendelsens konklusion lyder således:
”KIF Håndbold Elite A/S frifindes”

Den fuldstændige, begrundede kendelse kan forventes inden for nogle uger.

Det centrale i begrundelsen er følgende:

Appelinstansen har lagt til grund, at KIF først primo marts 2016 dokumenterede, at kapitalkravene i ligareglementet var opfyldt i forbindelse med ansættelsen af træner Carlos Ortega.

Appelinstansen har dog fundet, at det ikke med den fornødne klarhed følger af ligareglementets bestemmelser, at KIF’s benyttelse af Carlos Ortega i Boxer Herreligaen forud for dette tidspunkt udgjorde en overtrædelse af ligareglementet, der kan sanktioneres.

Afgørelsen har som konsekvens, at det faktiske resultat af de i sagen omhandlede 3 kampe skal stå ved magt. 

Håndboldens Appelinstans har tidligere behandlet sagen, og dengang lød konklusionen, at KIF Håndbold Elite A/S skulle fratrækkes fem point og idømmes en bøde på 3x5000 kroner.

Sagen er behandlet i DIF-idrættens Højeste Appelinstans af:

Ulla Ingerslev (formand i sagen)
Annelise Vidø
Morten Larsen
John Skovbjerg

Appelinstansen er ikke tilgængelig for kommentarer i sagen.