Et års udelukkelse i Contador-sag

Løbsarrangør Jonas Mikkelsen er blevet ikendt et års udelukkelse af DIF’s Matchfixingnævn i sagen om gadeløbet i Aalborg, hvor et hold blev tilbudt penge for at lade Alberto Contador vinde.
6. apr 2016
Løbsarrangør Jonas Mikkelsen er blevet ikendt et års udelukkelse af DIF’s Matchfixingnævn i sagen om gadeløbet i Aalborg, hvor et hold blev tilbudt penge for at lade Alberto Contador vinde.
Sagen har sin baggrund i et gadeløb, der fandt sted i Aalborg den 18. august 2015. Forud for løbet sendte løbsarrangør Jonas Mikkelsen en mail til cykelholdet Team Riwals manager, hvor holdets ryttere blev tilbudt 1.000 kroner for at køre om andenpladsen. Et tilbud der blev afvist af Team Riwal, som orienterede DCU om sagen.

DIF’s matchfixingsekretariat valgte efterfølgende at rejse en sag om overtrædelse af DIF’s matchfixingregulativ og krævede Jonas Mikkelsen idømt to års udelukkelse fra at kunne arrangere enhver form for idrætsbegivenheder under ethvert specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Sagen blev behandlet af matchfixingnævnet på et møde 15. marts. Nævnets afgørelse foreligger nu. Nævnet har besluttet, at Jonas Mikkelsen udelukkes i et år fra dags dato (6. april).

”I forbindelse med sanktionsudmålingen anerkender nævnet, at der i et gadeløb som det foreliggende tilladeligt kan indgå et element af show eller paradekørsel. Dette forhold giver dog ikke nogen adgang til at aftale resultatet på forhånd, og det er en skærpende omstændighed, at tilbuddet herom fremsættes af løbsarrangøren,” siger matchfixingnævnets formand, Torben Jessen, der deltog i vurderingen.

”På dette grundlag finder nævnet, at indklagede bør udelukkes i 1 år fra at kunne arrangere enhver form for idrætsbegivenhed under ethvert specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.”

Matchfixingsekretariatet havde indbragt Jonas Mikkelsen for forsøg på overtrædelse af § 5 stk. 1, og af § 5, stk. 2, i matchfixingregulativet. Matchfixingnævnet frikendte ham dog for at have overtrådt stk. 1, der handler om at drage direkte eller indirekte økonomisk fordel af manipulation. Til gengæld blev han kendt skyldig i forsøg på overtrædelse af stk. 2, som omhandler bestikkelse.

Afgørelsen kan ankes til DIF-idrættens Højeste Appelinstans inden for fire uger af Jonas Mikkelsen, matchfixingsekretariatet og det involverede specialforbund (DCU).

For DIF-kommentarer om afgørelsen kontakt Morten Mølholm Hansen, direktør for DIF, mmh@dif.dk, mobil: 21663774

Læs hele kendelsen her