Indstil kandidater til Idrættens Medieudvalg

Medlemmerne i Idrættens Medieudvalg er på valg. Alle forbund kan indstille kandidater til de seks forbundspladser.
31. mar 2016
Medlemmerne i Idrættens Medieudvalg er på valg. Alle forbund kan indstille kandidater til de seks forbundspladser.

Idrættens Medieudvalg, der er et fagligt udvalg mellem DIF, specialforbundene og Team Danmark, arbejder med medier, presse og kommunikation og har til formål at synliggøre DIF-idrætten.

I udvalget sidder i øjeblikket seks repræsentanter fra specialforbundene, to DIF-repræsentanter og to Team Danmark-repræsentanter. Alle specialforbundsrepræsentanter er på valg hvert andet år, hvor DIF’s 61 forbund kan indstille kandidater til de seks pladser.

Medieudvalgets opgaver er at:

  • forestå udvikling af On-Sport, der er specialforbundenes web-tv-kanal
  • forestå udvikling af ForbundsPR, der er specialforbundenes PR-bureau 
  • sikre faglig udvikling på medieområdet i DIF, Team Danmark og specialforbundene
  • være koordinerende led mellem tv-stationer, diverse medieplatforme og specialforbundene
  • drøfte og udarbejde mediestrategier
  • sikre en bred mediedækning af dansk idræt
  • følge nye medietiltag på sportsområdet

De nye medlemmer i Idrættens Medieudvalg sidder som udgangspunkt i en toårig periode fra maj 2016 til maj 2018, hvorefter alle medlemmerne igen er på valg. Det er DIF’s bestyrelse, der træffer beslutning om udpegning af specialforbundsrepræsentanterne i udvalget.

Der skal forventes ca. fire årlige møder samt mulighed for deltagelse i mindre arbejdsgrupper under udvalget.

Fristen for at indstille kandidater til Idrættens Medieudvalg er 14. april 2016. Begrundede indstillinger (ca. en side) mailes til udvalgets sekretær, Torben Lollike, tolo@dif.dk.

Se de nuværende medlemmer i Idrættens Medieudvalg.