Træneruddannelse kan give medlemmer

Sats på trænerne. Det kan give bonus på mange parametre.
10. mar 2016
Sats på trænerne. Det kan give bonus på mange parametre.
Jo mere kvalificerede trænere man har i sin klub, jo flere potentielle medlemmer finder klubben attraktiv. Det viser tal fra badmintonsporten, som ellers kæmper mod markant faldende medlemstal i disse år.
De badmintonklubber, der i 2013 og 2014 har investeret i træneruddannelse har enten stabile eller øgede medlemstal.

”Det er en positiv sammenhæng, der viser, at klubberne ser træneruddannelse som en god investering,” siger uddannelseschef i Badminton Danmark, Ulrik Ditlev Jansen til badminton.dk.

I Kolding Badminton Klub er uddannelse af trænerne ikke bare et tilbud. Det er en forventning, at klubbens trænere løbende videreuddanner sig.

”Jamen, det er jo helt naturligt for os, at ungdomstrænere skal uddannes,” siger ungdomstræner i Kolding BK, Peter Nedergaard og fortsætter:

 ”Vi har otte trænere, som alle har været på kurser. Specielt de unge trænere er vigtige for os at få sendt på kursus. De har behov for et nødvendigt fundament at gå ud fra, for optimalt at kunne indgå og være med til at udvikle vores træningskultur. Samtidig sikrer vi kontinuitet i klubbens udvikling, når de får viden og erfaring, så de ikke bare får tildelt et hold og kopierer den træning, som de selv har haft.”


God stemning
Udmeldingerne fra Badminton Danmark kommer ikke bag på den erfarne træner og forfatter til bogen ’Stålsat’ Morten Bennekou, som netop har vundet Team Danmarks talentpris.
I bogen Stålsat går han netop tæt på trænerrollen, og hvad den har af betydning for den enkelte atlet og det miljø, atleten befinder sig i.

”Det her gælder sådant set for alle niveauer i drætten. Jo bedre, trænere du har omkring dig, jo mere motiverede atleter opnår du. Derfor giver det god mening at uddanne sine trænere så meget som muligt ude i klubberne,” siger Morten Bennekou.

Han peger især på, at de bedste trænere er dem som formår at motivere, engagere og ikke mindst bidrage til, at det rent faktisk er sjovt at dyrke sport. Igen gælder det, at tesen holder lige meget om det er topprofessionelle Mikkel Hansen eller den lille begynder atlet, vi taler om.


”Idræt handler først og fremmest om at have det sjovt. Hvis man ikke er motiveret og synes det er sjovt, det man laver, så kommer resultaterne heller ikke. Den gode træner formår netop at motivere og skabe en god stemning. Der for er uddannelse også super vigtigt,” slutter Morten Bennekou.

Tjek de mange kurser og uddannelser, der udbydes inden for idrætten. DIF har mange tilbud, der er målrettet trænere og ledere på alle niveauer. Læs mere på frivillighedstjek.dk og dif.dk.