Små børn skal bevæge sig så meget som muligt

Børn lærer gennem bevægelse deres krop at kende. Det vigtigt at give barnet mulighed for at bevæge sig så̊ meget som muligt i dagligdagen.
27. jan 2016
Børn lærer gennem bevægelse deres krop at kende. Det vigtigt at give barnet mulighed for at bevæge sig så̊ meget som muligt i dagligdagen.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for fysisk aktivitet i alderen 0-4 år. Anbefalingen skal skabe mulighed for, at de små kan bevæge sig så meget som muligt. Sundhedsstyrelsen har tidligere udarbejdet anbefalinger om aktivitet til både unge og voksne, men nu er tiden kommet for de små.

Børn mellem et og fire år bevæger sig spontant. Enhver bevægelse, som de laver, styrker deres motoriske udvikling. Små børn bruger deres krop og bevægelser til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Det er derfor vigtig at forældre og institutioner ikke holder børnene tilbage fra at bevæge sig. Som forældre kan man ofte tage det valg at give barnet bevægelse. Er man ude at gå en tur kan barnet gå ved siden af noget af turen fremfor at blive fragtet hele vejen i klapvognen.

Anbefalingerne sætter ikke tid på, hvor meget de små skal være aktive. Det skyldes, at forskningen på området ikke er så langt endnu, at man kan fastsætte, hvor lang tid de små børn bør bevæge sig om dagen, eller hvor lang tid de højst bør bruge på stillesiddende aktiviteter som TV, tablets og computer. 

Danmark Idrætsforbund har i samarbejde med Via University College certificeret i alt 108 idrætsinstitutioner rundt om i landet. Samarbejdet skal føre til at børn gennem deres bevægelse skal styrke den fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling.

Børnehavens fysiske rammer og legepladsen er indrettet, så det giver mulighed for at mange forskellige udfoldelsesmuligheder i løbet af dagen. Idegrundlaget for idrætsinstitutionerne er, at bevægelse indgår så naturligt som muligt i børnenes dagligdag.

DIF samarbejder allerede med KFUMs Idrætsforbund og Nordea-fonden om netop at ramme målgruppen 0 – 4 år, og har som noget unikt et bevægelseskoncept for 0-3 år, som er målrettet vuggestuer og dagplejere. Det er Rend og hop med Ida, som er en del af konceptet Rend og hop med Oliver. Her bliver det pædagogiske personale klædt på til at arbejde med motorik for 0-3 årige børn og samtidig sætte fokus på alsidig bevægelse i børnenes hverdag. Rend og hop med Ida består af inspirationsmateriale, opkvalificering og en gratis app.