Sådan får foreninger hjælp fra DIF Get2Sport for all

DIF har søgt og fået 100.000 euro fra IOC til idrætsaktiviteter for flygtninge. Alle DIF’s foreninger, der har indsatser målrettet flygtninge, har mulighed for at søge.
26. jan 2016
DIF har søgt og fået 100.000 euro fra IOC til idrætsaktiviteter for flygtninge. Alle DIF’s foreninger, der har indsatser målrettet flygtninge, har mulighed for at søge.
Pengene fra IOC er placeret i puljen ”DIF Get2Sport for all” og administreres af DIF’s integrationsenhed, DIF Get2Sport. Foreninger i alle specialforbund kan søge tilskud til påklædning, sportsudstyr, transportomkostninger, forplejning, deltagergebyr, sociale arrangementer og kontingentbetaling.

Forudsætningerne for at komme i betragtning til støtte er:

At den bevilgede støtte kun anvendes til indsatser målrettet nyankommne flygtninge. (Det vil i
udgangspunktet være flygtninge, som efter de har fået asyl, har været i Danmark i maks. tre år).

At den støttede forening/klub fører deltagerlister, hvoraf fremgår navn, bopæl, alder og fødselsdato for
den/de støttede personer.

Kun idrætsforeninger, der er medlem af DIF, kan ansøge puljen.

Der kan kun ansøges via ansøgningsskemaet ”DIF Get2Sport for all”.