Spark støvet af bestyrelsesarbejdet

Hvad skal der til, før de unge i din forening finder bestyrelsesarbejdet interessant?
2. dec 2015
Hvad skal der til, før de unge i din forening finder bestyrelsesarbejdet interessant?

Et typisk billede i foreningslivet er, at det er de samme mennesker, der besidder bestyrelsesposterne i mange år, og ofte er de ikke nogle vårharer længere. Derfor kan det være en god idé at få noget nyt blod ind i bestyrelsen, men det kan være ganske udfordrende at lokke nogle af de unge medlemmer ind i en post, der på papiret virker meget støvet.

Helle Carlsen er udviklingskonsulent i DIF og kontaktperson på projektet ’DIF Idrætsmiljø for unge’, der skal gøre foreningerne bedre til at engagere de unge i foreningsarbejdet. Hun mener, at man skal tænke nyt og anderledes for at få de unge involveret.                      

”Unge har en enorm energi og kan udrette meget, når de blot får spillerum til det. De vil gerne tage ansvar og lægger også gerne tid og kræfter i en opgave, som er afgrænset tidsmæssigt. Unge er i høj grad opvokset med projektkulturen, hvor det lange seje træk ligger meget langt væk fra deres tankesæt. Unge kan således være en kæmpe ressource i foreningen, hvis blot de inddrages i noget, de synes er sjovt og giver mening for dem selv,” siger Helle Carlsen.

Selvom de unge egentlig har overskud til at tage del i arbejdet, så skal man ikke give dem nogle af de tungeste poster til at starte med.

”Det er ikke blandt de unge under 20 år man skal finde kassereren eller formanden, men måske er den unge den dynamiske projektleder, der kan få andre unge til at spille med, hvis han eller hun bakkes op af bestyrelsen og træneren,” siger Helle Carlsen.

De unge lærte om ansvar
Avedøre Monarchs, der dyrker amerikansk fodbold, var med i ’DIF Idrætsmiljø for unge’ i 2012-2013, og det endte med, at der kom to unge drenge med ind omkring bestyrelsen.

”Vi havde dem med til nogle bestyrelsesmøder, så de kunne se, hvad der egentlig skete i bestyrelsen. Så fik de nogle opgaver, som de havde ansvaret for. Ikke noget stort, men det kunne typisk være at sørge for, at der var nok frivillige og vand til kampene,” siger Majbrit Clementsen, der er tidligere formand, men stadig har kontakt til Monarchs.

For foreningen handlede det om at vise nogle af de unge medlemmer, hvor meget arbejde der ligger i at drive en forening. Samtidig kunne de uddelegere nogle af de opgaver, som bestyrelsesmedlemmerne ikke altid havde tid til. De unge viste sig også at være bedre til at rekruttere frivillige til kampe, da de frivillige for det meste også var unge.

TIP 1
Giv de unge nogle specifikke projekter at arbejde med. Gerne noget, som relaterer sig til direkte til dem selv og deres aktiviteter såsom klublokaler eller spillertøj.

TIP 2
Forvent ikke, at det er blandt de unge, du skal finde den nye formand eller kasserer. Det kan derimod være, at der er gemt en dynamisk projektleder i en af de unge medlemmer.

TIP 3
Pas på med at bestyrelsesmøderne ikke bliver for kedelige og lange. Gør det mere fleksibelt.