Idrætsinitiativer i Tønder og Esbjerg er med i opløbet om Danskernes Idrætspris

Alle borgere i P4’s distrikt Syd og Esbjerg kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 17 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
2. nov 2015
Alle borgere i P4’s distrikt Syd og Esbjerg kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 17 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
Game StreetMekka, Aktiv fritid Esbjerg og Broen Tønder er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Bag udvælgelsen står et regionalt dommerpanel bestående af Jesper Larsen, DIF ambassadør, Camilla Pedersen, verdensmester i triatlon og Catia Schmidt fra DR P4.

- Det glæder mig som DIF ambassadør og som frivillig foreningsleder, at der i Sønderjylland findes så gode og innovative idrætsinitiativer, som de tre vi har indstillet til Danskernes Idrætspris. De tre initiativer gavner og udvikler foreningsidrætten på hver deres måde. Udviklingen af foreningsidrætten er vigtig, så den når ud til hele befolkningen, og her er Danskernes Idrætspris et godt incitament til at være innovativ. Jeg ønsker alle initiativer held og lykke i fremtiden, uanset om de vinder prisen eller ej, siger Jesper Larsen, DIF ambassadør og formand for Nordals Boldklub.

Verdensmesteren i triatlon, Camilla Pedersen, siger om arbejdet i dommerkomiteen:
- Det er fedt når folk tager initiativer som dem, vi fik ind i indstillingerne. Det var virkelig godt at læse. Vi var i dommerkomiteen meget enige om to initiativer, mens der var to, hvor vi måtte bruge lidt mere tid på at skille det ene ud. Vi endte dog med at blive meget enige om de tre, vi har valgt. Jeg tror på at vi har den samlede vinder, men jeg er under alle omstændigheder glad for at læse indstillingerne. Der var flere initiativer, som man ikke kendte til selvom de var fuldt etableret.
Nu er det op til borgerne i Sønderjylland at afgøre hvilket initiativ, der skal gå videre i konkurrencen. Der kan stemmes på et af de tre regionale finalist-initiativer på www.danskernesidrætspris.dk indtil fredag 13. november kl. 12.00. Det regionale initiativ der får flest stemmer, går videre til slutrunden, hvor DIF’s bestyrelse vil udvælge tre finalister. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2015 lørdag 10. januar 2016.

Om de nominerede initiativer i Syd og Esbjerg

GAME StreetMekka Esbjerg
er et innovativt initiativ med en unik tilgang til at sænke unges tærskel for idrætsdeltagelse med derefter følgende indslusning i det eksisterende idrætsforeningsliv. GAME StreetMekka Esbjerg holder til i et byggeri der huser en mangfoldighed af funktioner og aktiviteter til gavn for gadeidrætten samt kommunens øvrige foreningsidræt. Af aktiviteter kan nævnes basket, parkour, hiphopdans, dj-værksted, graffitiskole, store og udfordrende skaterarealer, plads til socialt samvær og meget mere. Der samarbejdes med kommunens skoler, institutioner og foreninger om idræt og sundhed for folkeskolebørn, metodeudvikling for idrætsundervisning i samarbejde med skoler og seminarier til egentligt udviklingsarbejde med psykosocialt udsatte børn. Der bygges bro mellem de unge, der i dag ikke kommer i den traditionelle foreningsidræt, og det eksisterende idrætsforeningsliv i kommunen. GAME StreetMekka Esbjergs faciliteter er et anderledes alternativ/tilbud for klubberne til at afholde træning, søge inspiration og lave fælles turneringer. På den måde bliver GAME StreetMekka Esbjergs både en del af såvel streetkultur som den organiserede idræt.

Aktiv Fritid, Esbjerg Kommune, er et kommunalt tilbud, som yder hjælp og støtte til at stærkt socialt udsatte børn og unge kan deltage i fritidsaktiviteter. Der er to fritidsvejledere, som aflægger besøg i hjemmet hos det enkelte barn i projektet, og sammen med barnet og familien afdækker ønsker om fritidsaktivitet. Herefter sørges der for at én af de mange timelønnede fritidsguides følger barnet til og fra aktiviteten og "bygger bro" ind i foreningen, så barnet/den unge kan rummes der, og på sigt være selvhjulpen i forhold til fortsat deltagelse.
Aktiv Fritid hjælper foreningerne med at styrke den sociale indsats, og har indtil videre sørget for, at mere end 400 stærkt socialt udsatte børn og unge er kommet i gang med en fritidsaktivitet. I foreningslivet får de et frirum og en succes, som de måske ellers ikke ville have fået - og som har afgørende indflydelse på deres selvopfattelse og fremtidige muligheder. Blandt succeshistorierne er en landsdelsmester i skydning, og en modtager af en Fidus-pokal.

Broen Tønder er en frivillig, social forening i Tønder kommune, som startede i september 2011. Initiativet er en lokalafdeling af det landsdækkende projekt Broen Danmark, som har til formål at støtte udsatte børn, så de på lige fod med alle andre børn har mulighed for en aktiv og indholdsrig tilværelse med idræt og foreningsaktiviteter. Målgruppen er overordnet socialt udsatte børn og unge i alderen 6-17 år, hvor forældrenes situation er en hindring for deltagelse i fritidsaktiviteter, hvor børnene eller de unge mangler socialt samvær med udgangspunkt i fritidsaktiviteter eller som er i fare for at havne i kriminalitet eller misbrug. Fælles for alle børn/unge er, at de og deres familie af forskellige årsager er i en situation, som vanskeliggør at de selv kan afholde udgiften. Broen Tønder samarbejder med Tønder Kommunes sagsbehandlere, lærere, og foreninger om børn og unge der har brug for hjælp, således at de kan fortsætte med at deltage i deres fritidsaktiviteter eller starte nye aktiviteter op. I 2014 ydede Broen Tønder støtte til ca.110 børn. I 2015 er der indtil nu (5.oktober) ydet støtte til 136 børn.
En del af de børn Broen hjælper er flygtningebørn for hvem foreningssporten en meget vigtig integrationsfaktor.

For mere information, kontakt venligst:
Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director i e-Boks.
E-mail: ssw@e-boks.dk, mobil: 23 82 13 14.

Martin Borch, konsulent i DIF
E-mail: mbo@dif.dk, mobil: 29 16 09 18.

Sådan foregår afstemningen
Ved at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk kan man til og med fredag 13. november kl. 12.00 stemme på det idrætsinitiativ, som man synes fortjener at vinde Danskernes Idrætspris. Det er kun muligt at stemme én gang. De regionale vindere bliver offentliggjort af DR P4 efter afstemningen er slut.
De ni vindere af de regionale afstemninger bedømmes fagligt af DIF’s bestyrelse, som først vælger tre finalister og herefter afgør, hvilket af de tre initiativer der er vinderen. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2014 lørdag 10. januar 2016.

Om e-Boks
Fem millioner danskere modtager hvert år post i e-Boks – den digitale postboks, som er tilgængelig fra en hvilken som helst computer eller smartphone over hele verden. I 2014 blev over 250 millioner dokumenter overført via e-Boks, og det sparede miljøet for i alt 4.100 tons papir.
Blandt afsenderne er alle danske banker, alle landets kommuner og statslige styrelser, ATP, en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber samt arbejdsgivere, som sender lønsedler til deres medarbejdere.
e-Boks er et aktieselskab, der ejes ligeligt af Nets og Post Danmark.
Læs mere på www.e-boks.dk

Om DIF
DIF er landets største idrætsorganisation med flere end 1,9 millioner medlemmer, som dyrker 90 forskellige idrætsgrene i 9.200 idrætsforeninger landet over. Foreningsidrætten er en afgørende forudsætning for, at den danske befolkning er en af de mest idrætsaktive befolkninger på verdensplan. Ikke færre end 350.000 frivillige i DIF-idrætten sikrer hver uge – året rundt – gode og sunde idrætstilbud til danskerne.
Læs mere på www.dif.dk.