Idrætsinitiativer i Nykøbing Falster, Sorø og Kalundborg er med i opløbet om Danskernes Idrætspris

Alle borgere på sydhavsøerne og på Sjælland kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre idrætsinitiativer fra P4 Sjællands sendeområde, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 26 mominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
2. nov 2015
Alle borgere på sydhavsøerne og på Sjælland kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre idrætsinitiativer fra P4 Sjællands sendeområde, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 26 mominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
Danmarks Bedste Brydeklub BK Thor, Foreningen ”Lørdag i Sorø Hallen” og ”Sund stil” – et motionsprojekt for psykisk sårbare i Kalundborg er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Bag udvælgelsen står et regionalt dommerpanel bestående af Jan Lindorff, DIF ambassadør på Sjælland, Morten Jørgensen, roer i guldfireren, og Claus Würtzen fra DR P4 Sjælland.

- Vi har fået rigtig mange fine indstillinger på Sjælland, men enkelte var ikke igangsat og kom derfor ikke i betragtning. Vi valgte i dommerkomiteen at vægte de initiativer, der gavner mange og som er foreningsrelevante. Vi har også tænkt i bredde og geografi. Jeg kan sige, at vi stort set fra starten var enige om de tre initiativer, der nu er gået videre. Og da vi fik tænkt tingene igennem var der ingen tvivl. Borgerne på Sjælland skal nu stemme om tre gode initiativer, som både har elementer af noget smalt, noget bredde og noget elite, siger Jan Lindorff, DIF ambassadør.

Nu er det op til borgerne på sydhavsøerne og Sjælland at afgøre hvilket initiativ der skal gå videre i konkurrencen. Der kan stemmes på et af de tre regionale finalist-initiativer på www.danskernesidrætspris.dk indtil fredag 13. november kl. 12.00. Det regionale initiativ, der får flest stemmer, går videre til slutrunden, hvor DIF’s bestyrelse vil udvælge tre finalister. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2015 lørdag 10. januar 2016.

Om de nominerede initiativer på sydhavsøerne og Sjælland

Sund Stil er et initiativ der aktiverer psykisk sårbare. Denne målgruppe har nemlig også brug for at motionere, måske lidt mere end andre. Det skal bare være på en sådan måde, at de kan føle sig trygge og følge med. Det er vigtigt at de psykisk sårbare føler en form for samhørighed når de motioner – de skal blive glade og føle at de også slår til.
Det er svært for psykisk sårbare at dyrke idræt i en ordinær forening, da der ikke bliver taget hensyn til deres sårbarhed. Derfor har socialpsykiatrien i Kalundborg Kommune været initiativtagere til en forening netop for denne målgruppe med hjælp fra Fysisk Aktivitetskonsulenter (socialpsykiatrien Kalundborg Kommune). Foreningen bliver drevet af frivillige psykiske sårbare både på bestyrelses-området og også på instruktørområdet. Foreningen er i en rivende udvikling og tilbyder allerede mange forskellige aktiviteter og er klar til at udvide efter ønsker og behov.

Foreningen Lørdag i Sorø Hallen har siden 1993 arrangeret Lørdag i Sorø Hallerne for unge fra 3. til 9. klassetrin. Med start kl. 18.30 og frem til kl. 22.30 kan børn og unge få et kendskab til et utal af forskellige sportsgrene og bevægelsesformer - bl.a. fodbold, badminton, minitennis, hoppeborg, gymnastik, bueskydning, skydning, klatrevæg, billard, bordtennis, rally simulator, sumobrydning, ethjulede cykler, air hockey og sumba.
Over 400 børn er i en af de tre Sorø Haller en lørdag aften, og mange forældre hjælper til med praktiske gøremål og med at sikre, at alt forløber gnidningsløst.
Arrangementet ”Lørdag i Sorø Hallen” giver flere nye medlemmer i det lokale foreningsliv.

Danmarks bedste brydeklub, BK Thor, er med både økonomisk hjælp og sparring fra Guldborgsund Kommune, blevet udpeget til at være elitecenter for al brydesport i Danmark. Dermed er Brydeklubben Thor blevet inspirator for andre foreninger. Klubben bidrager med et omfattende og vedvarende arbejde for både amatør og elite, men har samtidig blik for at en idrætsforenings succes i lige så høj grad afhænger af evnen til at støtte børn og unge til både træning og stævner.
Det er helt afgørende, at alle børn og unge har mulighed for at drømme stort og have helte og forbilleder. Det har de i BK Thor, hvor Danmarks bedste trænere og brydere er en del af klublivet.
Brydeklubben Thor tilrettelægger desuden aktiviteter, så samtlige børn og unge i kommunens børneinstitutioner og skoler hvert år har nogle aktive timer i brydecenteret, og dermed vil initiativet både have effekt på børn og unge, der interesserer sig for brydning, effekt på børn og unges lyst til at dyrke fysisk aktivitet i det hele taget samt på et provinsområdes selvforståelse.

For mere information, kontakt venligst:
Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director i e-Boks
E-mail: ssw@e-boks.dk, mobil: 23 82 13 14.

Martin Borch, konsulent i DIF
E-mail: mbo@dif.dk, mobil: 29 16 09 18.

Sådan foregår afstemningen
Ved at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk kan man til og med fredag 13. november kl. 12.00 stemme på det idrætsinitiativ, som man synes fortjener at vinde Danskernes Idrætspris. Det er kun muligt at stemme én gang. De regionale vindere bliver offentliggjort af DR P4 efter afstemningen er slut.
De ni vindere af de regionale afstemninger bedømmes fagligt af DIF’s bestyrelse, som først vælger tre finalister, og herefter afgør hvilket af de tre initiativer der vinder. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2014 lørdag 10. januar 2016.

Om e-Boks
Fem millioner danskere modtager hvert år post i e-Boks – den digitale postboks, som er tilgængelig fra en hvilken som helst computer eller smartphone over hele verden. I 2014 blev over 250 millioner dokumenter overført via e-Boks, og det sparede miljøet for i alt 4.100 tons papir.
Blandt afsenderne er alle danske banker, alle landets kommuner og statslige styrelser, ATP, en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber samt arbejdsgivere, som sender lønsedler til deres medarbejdere.
e-Boks er et aktieselskab, der ejes ligeligt af Nets og Post Danmark.
Læs mere på www.e-boks.dk

Om DIF
DIF er landets største idrætsorganisation med flere end 1,9 millioner medlemmer, som dyrker 90 forskellige idrætsgrene i 9.200 idrætsforeninger landet over. Foreningsidrætten er en afgørende forudsætning for at den danske befolkning er en af de mest idrætsaktive befolkninger på verdensplan. Ikke færre end 350.000 frivillige i DIF-idrætten sikrer hver uge – året rundt – gode og sunde idrætstilbud til danskerne.
Læs mere på www.dif.dk.