Idrætsinitiativer i Solbjerg, Brabrand og Silkeborg er med i opløbet om Danskernes Idrætspris

Alle østjyder kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre østjyske idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 27 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
2. nov 2015
Alle østjyder kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre østjyske idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 27 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
Selvtræning, minitræning i naturen og Solbjerg Alive er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Bag udvælgelsen står et regionalt dommerpanel bestående af Torben Kjeldsen, lokal DIF ambassadør, Jonas Warrer, olympisk guldvinder i sejlbåden 49er, og Anders Lund fra DR P4 Østjylland.

- Vi fik 27 vidt forskellige indstillinger, der spændte meget bredt – fra senioridræt til roadracing. Nogle initiativer var meget små og andre meget dyre at gennemføre, Det har naturligvis udfordret os i dommerkomiteen, hvor vi har været tre forskellige mennesker med hvert vores udgangspunk. Vi har været gennem tre udskilningsrunder, men vi endte med at være enige om de tre initiativer, som nu går videre. De tre initiativer er også meget forskellige – fx er der et med en meget lille økonomi – men jeg tror sagtens, at der er et af vore tre initiativer, der kan gå hele vejen og vinde prisen som Danskernes Idrætspris, siger Torben Kjeldsen, DIF ambassadør.

Nu er det op til borgerne i Østjylland at afgøre hvilket initiativ, der skal gå videre i konkurrencen. Der kan stemmes på et af de tre regionale finalist-initiativer på www.danskernesidrætspris.dk indtil fredag 13. november kl. 12.00. Det regionale initiativ, der får flest stemmer, går videre til slutrunden, hvor DIF’s bestyrelse vil udvælge tre finalister. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2015 lørdag 10. januar 2016.

Om de nominerede initiativer i Østjylland

Solbjerg Alive går i sin enkelhed ud på at bygge Solbjergskolen og Solbjerg Idrætsforenings faciliteter, der ligger lige ved siden af hinanden, sammen til én fysisk enhed med en 3000 m2 stor tilbygning. Det inkluderer et nyt medborgercenter og fælles samlingssted for byens borgere, fælles skaterpark, udendørs fritidsfaciliteter og fælles kantine/sportscafe. På den måde kan skoleeleverne gøre brug af de gode faciliteter i dagtimerne og foreningsidrætten efter skoletid.
Økonomien tager Århus Kommune sig af og er derfor naturligvis en vigtig medspiller i dette initiativ.
Skolens og idrætsforeningens faciliteter opgraderes, så de indbyder til anderledes aktivitet og idrætsformer bl.a. et skum/lege mekka for de alleryngste.

Selvtræning startede i Brabrand Idrætsforening i 2015 i et samarbejde mellem Lokalcenter Brabrand og gymnastikafdelingen i Brabrand IF. Selvtræning er træning på fitnessredskaber for alle seniorer, hvor sved på panden og det sociale er i højsædet. Der er allerede 150 medlemmer i foreningen i alderen 55– 91 år, som har til huse i lokalcentrets lokaler. Alle nye medlemmer skal igennem en introduktion til fitnessredskaberne inden de kan komme i gang med træningen. Det er uddannede seniorer, der er instruktører og står for introduktionen og guider medlemmerne. Kontingentet er sat til kun 200 kr. for et helt år. Selvtræning er et sundhedsfremmende tilbud, der får mange seniorer til at motionere i lokalcentrets kendte rammer, men hvor det er en idrætsforening, der skaber indholdet. Selvtræning i Brabrand Idrætsforening er et nyskabende projekt, der med sin samarbejdsform kan være med til at inspirere andre lokalcentre og idrætsforeninger til at samarbejde om seniorer.

Minitræning i naturen er et initiativ under Silkeborg Orienteringsklub, rettet mod børn i aldersgruppen tre til syv år og disses forældre. Initiativet er sat i værk fordi de traditionelle aktiviteter i en orienteringsklub ikke er velegnet til denne aldersgruppe. Forældrene er dels med for at hjælpe, dels med som deltagere på lige fod med deres børn. Aktiviteterne er inspireret af noget af det, der i øvrigt foregår i orienteringsklubben, men er primært rettet mod at gøre børnene (og deres forældre) trygge ved og glade for at komme i naturen. Aktiviteterne favner bredt, og går ud på gennem leg og bevægelse at vise, hvordan man kan bruge naturen som idrætsplads. Det er et tilbud til småbørnsfamilier om oplevelser, man kan dele. Både børnene og deres forældre, eller bedsteforældre, bliver aktiveret. Børn og voksne er fælles om aktiviteterne på samme måde som det kendes fra mor-og-barn gymnastik eller forældresvømning.

For mere information, kontakt venligst:
Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director i e-Boks
E-mail: ssw@e-boks.dk, Mobil: 23 82 13 14

Martin Borch, konsulent i DIF
E-mail: mbo@dif.dk, Mobil: 29 16 09 18.

Sådan foregår afstemningen
Ved at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk kan man til og med fredag 13. november kl. 12.00 stemme på det idrætsinitiativ, som man synes fortjener at vinde Danskernes Idrætspris. Det er kun muligt at stemme én gang. De regionale vindere bliver offentliggjort af DR P4 efter afstemningen er slut.
De ni vindere af de regionale afstemninger bedømmes fagligt af DIF’s bestyrelse, som først vælger tre finalister og herefter afgør, hvilket af de tre initiativer der er vinderen. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2014 lørdag 10. januar 2015.

Om e-Boks
Fem millioner danskere modtager hvert år post i e-Boks – den digitale postboks, som er tilgængelig fra en hvilken som helst computer eller smartphone over hele verden. I 2014 blev over 250 millioner dokumenter overført via e-Boks, og det sparede miljøet for i alt 4.100 tons papir.
Blandt afsenderne er alle danske banker, alle landets kommuner og statslige styrelser, ATP, en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber samt arbejdsgivere, som sender lønsedler til deres medarbejdere.
e-Boks er et aktieselskab, der ejes ligeligt af Nets og Post Danmark.
Læs mere på www.e-boks.dk

Om DIF
DIF er landets største idrætsorganisation med flere end 1,9 millioner medlemmer, som dyrker 90 forskellige idrætsgrene i 9.200 idrætsforeninger landet over. Foreningsidrætten er en afgørende forudsætning for, at den danske befolkning er en af de mest idrætsaktive befolkninger på verdensplan. Ikke færre end 350.000 frivillige i DIF-idrætten sikrer hver uge – året rundt – gode og sunde idrætstilbud til danskerne.
Læs mere på www.dif.dk.