Idrætsinitiativer i Strandby-Elling, Vadum og Aalborg er med i opløbet om Danskernes Idrætspris

Alle nordjyder kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre nordjyske idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 39 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
2. nov 2015
Alle nordjyder kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre nordjyske idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 39 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
Universitetsroning, Vadum Bypark og Livlige Landsbyer er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Bag udvælgelsen står et regionalt dommerpanel bestående af Christian Bang, DIF ambassadør, Mie Ø Nielsen, international topsvømmer, og Michael Eskesen fra DR P4 Nordjylland.

- Vi er ret stolte over, at vi her i P4 Distrikt Nordjylland fik hele 39 indstillinger – næstflest kun overgået af P4 København. Det vidner om stor interesse. Vi har i dommerkomiteen vægtet de initiativer, der omfavner og har til hensigt at få flere til at bevæge sig og dyrke idræt.
Jeg tror at vi kommer til at ligge godt med i det samlede felt – det er tre fine initiativer, vi har udvalgt. Universitetsroning er måske nok snævert, men det gør noget for en gruppe unge, der måske ellers kun var kommet til Aalborg for at studere og drikke bajere i Jomfru Anne-gade. På den måde er det et noget anderledes og nytænkende initiativ, siger Michael Eskesen fra P4 Nordjylland.

Nu er det op til borgerne i Nordjylland at afgøre, hvilket initiativ der skal gå videre i konkurrencen. Der kan stemmes på et af de tre regionale finalist-initiativer på www.danskernesidrætspris.dk indtil fredag 13. november kl. 12.00. Det regionale initiativ, der får flest stemmer, går videre til slutrunden, hvor DIF’s bestyrelse vil udvælge tre finalister. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2015 lørdag 10. januar 2016.

Om de nominerede initiativer i Nordjylland

Universitetsroning blev startet i april 2013 af Aalborg Roklub i samspil med Aalborg Event og Aalborg Universitet, hvor der ikke havde været roning siden 1987. Nu har de studerende på Aalborg Universitet taget ideen om universitetsroning til sig, og studerende fra alle fire fakulteter og mange forskellige studier kombinerer i dag det faglige med en aktiv livsstil. Selvom universitetsroning primært er for universitetsstuderende, er der også plads til unge ikke studerende med interesse for roning. På den måde er der mulighed for at ikke studerende møder andre, som deler samme interesse for roning og den aktive livsstil. På denne måde imødekommer universitetsroning alle unge, studerende såvel som ikke studerende, nybegyndere såvel som øvede, både på konkurrence- og på motionsniveau.
Formålet med initiativet i Aalborg Roklub er at sprede universitetsroning til hele landet. Universitetsroning i Aalborg tæller i slutningen af udendørssæsonen 2015 ca. 40 aktive roere, som mødes hver morgen klokken 6.00 for at træne inden studie eller arbejde.
Før initiativet universitetsroning blev etableret i Aalborg Roklub, var gennemsnitsalderen på klubbens medlemmer 59 år. Efter blot to år er den reduceret til 52 år, og universitetsroerne udgør nu 20 procent af de aktive medlemmer.

Vadum Bypark er ideen om at skabe aktivitetsmuligheder udendørs i sammenhæng med de indendørs faciliteter i idrætshallen og en kommende multisal. Ønsket var at skabe et udendørs rum, hvor byens borgere i alle aldre kunne mødes for at være aktive, dyrke motion og more sig sammen. I dag rummer området et parkour-anlæg, en tarzanbane, et streetområde med basket kurve, skater-ramper, bålplads, 800 m motionssti rundt om fodboldanlægget med seks stationer med motionsredskaber og en åben hytte med borde og bænke.
Parken er tilgængelig for alle, og der har været gratis instruktion i brugen af parkour-anlægget. Efterfølgende er der oprettet hold med træning en fast eftermiddag om ugen. Specielt tarzanbanen bliver brugt af børnehaver og børn i dagplejen på hverdage. Da skolen ligger tæt på, kommer skoleeleverne når der er frikvarter eller sammen med en lærer i idrætstimerne.
Vadum Bypark er kommet i stand ved et samarbejde mellem flere af byens foreninger samlet under Vadum Samråd, og har haft Aalborg Kommune som en særdeles villig samarbejdspartner. En vigtig detalje er, at en gruppe af frivillige holder opsyn med området, og går en oprydningstur hver dag, hvis nogen har glemt at rydde op efter sig. 

Livlige landsbyer er et initiativ igangsat i 2015 af Strandby-Elling IF. Ideen er at skabe bevægelsestilbud til alle aldersklasser fra 0 – 60+ år. Vel at mærke andre former for bevægelse end den traditionelle form for idræt. Klubben har i 2015 udviklet Aktiv Fritid, Crossfitness og Idræt for seniorer.
Aktiv Fritid er et dagligt tilbud til børn i 0. – 3. klasse i tidsrummet 14.00 – 16.30. Tankerne med Aktiv Fritid er at skabe bevægelsesglæde hos børn, give dem spændende idræts- og naturoplevelser, udvikle deres motorik og fysik samt lære dem at tilpasse sig andre børn gennem bevægelse. Eller sagt på en anden måde: Få børnene væk fra deres computer!
Der deltager dagligt ca. 20 børn.
Crossfitness er et tilbud for alle aldersgrupper. Initiativet er startet af græsrødder med økonomisk og administrativ hjælp af SEIF Håndbold. Det drives i dag udelukkende af frivillig arbejdskraft. Der er træning 6 dage ugentligt, med træning både formiddag, eftermiddag og aften.
Idræt for seniorer er et formiddagstilbud til aldersgruppen over 60 år. Programmet varierer fra gang til gang. Der er mulighed for at prøve kræfter med badminton, skumtennis, crossfitness, gymnastik og indendørs petanque.
Livlige landsbyer har givet over 140 nye medlemmer på et år til Strandby-Elling Idrætsforening. Klubben har derfor kunnet ansætte en medarbejder og det giver mulighed for et tættere samarbejde med skolerne i området. Klubben kan nu med de mange nye medlemmer og aktiviteter udnytte Bannerslundhallen hele dagen.

For mere information, kontakt venligst:
Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director i e-Boks.
E-mail: ssw@e-boks.dk, Mobil: 23 82 13 14

Martin Borch, konsulent i DIF.
E-mail: mbo@dif.dk, Mobil: 29 16 09 18.

Sådan foregår afstemningen
Ved at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk kan man til og med fredag 13. november kl. 12.00 stemme på det idrætsinitiativ, som man synes fortjener at vinde Danskernes Idrætspris. Det er kun muligt at stemme én gang. De regionale vindere bliver offentliggjort af DR P4 efter afstemningen er slut.
De ni vindere af de regionale afstemninger bedømmes fagligt af DIF’s bestyrelse, som først vælger tre finalister, og herefter afgør hvilket af de tre initiativer der vinder. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2014 lørdag 10. januar 2016.

Om e-Boks
Fem millioner danskere modtager hvert år post i e-Boks – den digitale postboks, som er tilgængelig fra en hvilken som helst computer eller smartphone over hele verden. I 2014 blev over 250 millioner dokumenter overført via e-Boks, og det sparede miljøet for i alt 4.100 tons papir.
Blandt afsenderne er alle danske banker, alle landets kommuner og statslige styrelser, ATP, en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber samt arbejdsgivere, som sender lønsedler til deres medarbejdere.
e-Boks er et aktieselskab, der ejes ligeligt af Nets og Post Danmark.
Læs mere på www.e-boks.dk

Om DIF
DIF er landets største idrætsorganisation med flere end 1,9 millioner medlemmer, som dyrker 90 forskellige idrætsgrene i 9.200 idrætsforeninger landet over. Foreningsidrætten er en afgørende forudsætning for at den danske befolkning er en af de mest idrætsaktive befolkninger på verdensplan. Ikke færre end 350.000 frivillige i DIF-idrætten sikrer hver uge – året rundt – gode og sunde idrætstilbud til danskerne.
Læs mere på www.dif.dk.