Idrætsinitiativer i Køge, Hillerød og København er med i opløbet om Danskernes Idrætspris

Alle fra hovedstadsområdet kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 60 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
2. nov 2015
Alle fra hovedstadsområdet kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 60 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
Team Veteran, Børn til Bold og Foreningsidræt i skoletiden i Hillerød er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Bag udvælgelsen står et regionalt dommerpanel bestående af Allan Nyhus, DIF ambassadør i hovedstaden, Joachim Fischer, professionel badmintonspiller, og Maja Rosager radiovært fra DR P4 København.

- Der er jo indstillet cirka 60 initiativer og det store antal er meget imponerende. Når man så ser på bredden og kvaliteten af de indstillede initiativer, så bliver man lidt stolt og varm om hjertet. Det er også værd at bemærke, at der er flere gode alternative initiativer, der rammer aktuelle samfundstendenser. Vi har valgt tre initiativer, der kommer foreningslivet, samfundet og naturligvis en masse individer til gode. To af dem rammer ned i debatten om at få børn aktiveret i en tidlig alder. Fælles for dem er, at der er fokus på at få børn og voksne til at bevæge sig og inddragelse af foreninger. Det vidner om et civilsamfund med et stærktforeningsliv, siger Allan Nyhus, DIF ambassadør.

Nu er det op til borgerne i København at afgøre hvilket initiativ, der skal gå videre i konkurrencen. Der kan stemmes på et af de tre regionale finalist-initiativer på www.danskernesidrætspris.dk indtil fredag 13. november kl. 12.00. Det regionale initiativ, der får flest stemmer, går videre til slutrunden, hvor DIF’s bestyrelse vil udvælge tre finalister. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2015 lørdag 10. januar 2016. 

Om de nominerede initiativer i København

Team Veteran
arbejder seriøst med at understøtte fysisk, mental og social rehabilitering hos en udsat målgruppe via idræt og fællesskab. Teamet er en frivillig upolitisk organisation bestående af en række ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt og kammeratskab er den drivende kraft. Siden 2010 har Team Veteran benyttet regeringens veteranpolitik som pejlemærke, og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk sårede veteraner. Team Veterans nuance er maratonløb. Team Veterans projekt rummer en række psykosociale udviklingspotentialer for den enkelte deltager, foruden oplevelsen af forberedelse og gennemførelse af maratonløbet.
Veteranerne hjælpes derudover også over i andre sportsgrene og foreninger i takt med at modet og balancen øges.

Børn til Bold har til formål at udvikle og formidle boldlege for 2-4 årige til daginstitutioner og foreninger, samt skabe nye relationer mellem foreningslivet og daginstitutionsområdet.
Konceptet Børn til Bold er en fantasiverden, hvor børnene er rumhelte, detektiver, indianere og meget mere. De kaster, griber, sparker, hoppe, triller osv. Der er fokus på basisbevægelser, hvor alle sanser bliver stimuleret.
Børn til Bold udvikler både idrætten lokalt i foreningen og klubben, men den udvikler også det idrætslige pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, og kan på den måde være med til at påvirke og ændre den måde, man tænker idræt og bevægelse med bold i Danmark. De store hovedforbund har hvert deres bud på et tilbud til de mindste. Det her tilbud starter med barnet i centrum, og tænker boldlege og boldbevægelser på tværs af discipliner. Ikke fodbold, ikke håndbold, ikke basket eller volley - bare Børn til Bold!
Projektets målsætning lokalt i Køge kommune er medlemstilgang i boldklubberne i aldersgruppen 2-5 år, samt at skabe et udbytterigt samarbejde med børnehaver i forhold til udbredelse af boldlege i institutionerne samt uddannelse af udvalgte pædagoger.

Foreningsidræt i skoletiden i Hillerød er et samarbejde mellem lokale innovative idrætsforeninger, Hillerød Samvirkende Idrætsforening og Hillerød Kommune. Formålet er, at sikre mere og bedre bevægelse i folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen. Fem lokale idrætsforeninger har set foreningsidrættens muligheder i forbindelse med den nye skolereform og indgået partnerskabsaftaler med alle skolerne i Hillerød. Det betyder, at de kommer ud på alle folkeskoler i Hillerød og laver femugers forløb med 3-4. klasse eller 7.-8. klasse. Træningen foregår i idrætstimerne. Træneren fra klubben er ansvarlig for træningen, men idrætslæreren har det pædagogiske ansvar. Det giver et fagligt godt løft til mere idræt og bevægelse i skolen, og ved på denne måde at sætte fokus på hinandens kompetencer er der opstået et fælles ønske om at bruge hinanden til at skabe kvalitet i børnenes oplevelse af idræt og bevægelse til gavn for både børn, idrætten og indlæringen.
Initiativet kommer alle skoleelever i Hillerød Kommune til gode. Samtidig får de en helt unik mulighed for at lave idræt og bevægelse med høj kvalitet. 

For mere information, kontakt venligst:
Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director i e-Boks. 
E-mail: ssw@e-boks.dk, Mobil: 23 82 13 14

Martin Borch, konsulent i DIF
E-mail: mbo@dif.dk, Mobil: 29 16 09 18.

Sådan foregår afstemningen
Ved at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk kan man til og med fredag 13. november kl. 12.00 stemme på det idrætsinitiativ, som man synes fortjener at vinde Danskernes Idrætspris. Det er kun muligt at stemme én gang. De regionale vindere bliver offentliggjort af DR P4 efter afstemningen er slut.
De ni vindere af de regionale afstemninger bedømmes fagligt af DIF’s bestyrelse, som først vælger tre finalister og herefter afgør, hvilket af de tre initiativer der er vinderen. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2014 lørdag 10. januar 2016.

Om e-Boks
Fem millioner danskere modtager hvert år post i e-Boks – den digitale postboks, som er tilgængelig fra en hvilken som helst computer eller smartphone over hele verden. I 2014 blev over 250 millioner dokumenter overført via e-Boks, og det sparede miljøet for i alt 4.100 tons papir.
Blandt afsenderne er alle danske banker, alle landets kommuner og statslige styrelser, ATP, en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber samt arbejdsgivere, som sender lønsedler til deres medarbejdere.
e-Boks er et aktieselskab, der ejes ligeligt af Nets og Post Danmark.
Læs mere på www.e-boks.dk

Om DIF 
DIF er landets største idrætsorganisation med flere end 1,9 millioner medlemmer, som dyrker 90 forskellige idrætsgrene i 9.200 idrætsforeninger landet over. Foreningsidrætten er en afgørende forudsætning for, at den danske befolkning er en af de mest idrætsaktive befolkninger på verdensplan. Ikke færre end 350.000 frivillige i DIF-idrætten sikrer hver uge – året rundt – gode og sunde idrætstilbud til danskerne.
Læs mere på www.dif.dk.