Idrætsinitiativer i Nyborg, Svendborg og Odense er med i opløbet om Danskernes Idrætspris

Alle fynboer kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre fynske idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 17 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
2. nov 2015
Alle fynboer kan nu stemme og på den måde udvælge et af tre fynske idrætsinitiativer, der skal gå videre i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Et regionalt dommerpanel har udvalgt tre idrætsinitiativer ud af i alt 17 nominerede. Med prisen følger 100.000 kr. og vinderen bliver hyldet ved DR’s sportsgalla i BOXEN. Danskernes Idrætspris er præsenteret af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4.
Odense Sportscentrum, B1909 – Projekt Helheden samt Broen Nyborg og Svendborg er udvalgt til at gå videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris og de 100.000 kr., der følger med. Bag udvælgelsen står et regionalt dommerpanel bestående af Jacob Kramer, udviklingschef i SG-Huset, Mette Skov Hansen, DIF-ambassadør, og Julie Lindgaard fra DR P4 Fyn.

- Det har været svært at vælge, for der var mange gode fynske initiativer at vælge imellem. Der var bredde i indstillingerne og mange, som berører en stor gruppe mennesker. Da vi fik talt os igennem indstillingerne, var der dog stor enighed i dommerkomiteen om de tre initiativer, der nu går videre. Vi har slået to initiativer sammen, fordi BROEN i henholdsvis Svendborg og Nyborg ligner hinanden og fordi det er svært at vælge den ene frem for den anden. Begge steder bliver der udført et unikt stykke arbejde, siger Mette Skov Hansen, DIF ambassadør på Fyn.

Nu er det op til borgerne på Fyn at afgøre hvilket initiativ, der skal gå videre i konkurrencen. Der kan stemmes på et af de tre regionale finalist-initiativer på www.danskernesidrætspris.dk indtil fredag 13. november kl. 12.00. Det regionale initiativ, der får flest stemmer, går videre til slutrunden, hvor DIF’s bestyrelse vil udvælge tre finalister. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2015 lørdag 10. januar 2016.

Om de nominerede initiativer på Fyn

Odense Sportscentrum er på kort tid blevet Nordeuropas største multi- og kampsportshus. Her er på 6000 m2 indrettet idrætsfaciliteter til 24 forskellige klubber, der har 700 ugentlige besøgende. Unge kan her socialisere og prøve forskellige retninger af inden for mindre sportsgrene. Huset har en visionen om lektiecafe og ungdomsarbejde, der skal styrke faglighed og virke forebyggende. Odense Sportscentrum er blevet en gevinst for mange primært kampsportsklubber. En af de nærliggende folkeskoler har på Skolernes Motionsdag flyttet 360 elever til Odense Sportscentrum så eleverne kan prøve flere slags kampsport. Et eksempel, som flere andre skoler overvejer at kopiere.

B 1909s Projekt Helheden dækker over B1909 Fodboldskole, Lære/Værestedet og Projekt helhed. Formålet er at udvikle et fodboldaktivitets- og læringsforum for indskolingsbørn i Vollsmose, der løfter børnenes faglige niveau ved at motivere dem til en større skoleindsats, og som samtidig er støbeske for udvikling af nye fodboldtalenter i B1909. B1909 er en fodboldklub med mange gamle danske traditioner i Vollsmose Odense, og har i mange år i praksis arbejdet med integration, fodbold, demokrati, uddannelse og job. B1909 er en moderne og nytænkende fodboldklub, som tænker på det hele menneske, hvor familie, skole og sport er tænkt sammen og hvor grundtanken er, at man skal stille krav til hinanden.
B1909 er i dag under mottoet ’B1909 – fodbold med hjertet’ en markant faktor i den lokale bydel. Som klub påtager B1909 sig både sociale og sportslige opgaver og udvikler sig som en moderne fodboldklub, der følger med nye krav og behov hos medlemmerne.

BROEN Nyborg (og Svendborg) er en frivillig forening, der startede i 2012 og er en del af BROEN Danmark. BROEN støtter socialt udsatte børn og unge til at kunne deltage i idræt og andre aktiviteter i fritiden. BROEN hjælper med kontingent og udstyr, så børnene kan deltage i lokale fritidstilbud på lige fod med andre børn. Målgruppen er børn og unge, hvor familiens økonomi eller sociale situation er en hindring for at deltage i foreningslivet. Det sker i samarbejde med fagpersoner i kommunen og foreninger og klubber i lokalområdet.
BROEN Nyborg hjalp 143 børn og unge i 2014 til at være aktive i fritiden. BROEN Svendborg hjalp knap 60 familier.

For mere information, kontakt venligst:
Susanne Søndahl Wolff, Nordic Communications & Marketing Director i e-Boks.
E-mail: ssw@e-boks.dk, mobil: 23 82 13 14.

Martin Borch, konsulent i DIF
E-mail: mbo@dif.dk, mobil: 29 16 09 18.

Sådan foregår afstemningen
Ved at gå ind på www.danskernesidrætspris.dk kan man til og med fredag 13. november kl. 12.00 stemme på det idrætsinitiativ, som man synes fortjener at vinde Danskernes Idrætspris. Det er kun muligt at stemme én gang. De regionale vindere bliver offentliggjort af DR P4 efter afstemningen er slut. De ni vindere af de regionale afstemninger bedømmes fagligt af DIF’s bestyrelse, som først vælger tre finalister og herefter afgør, hvilket af de tre initiativer der er vinderen. Den endelige vinder offentliggøres ved DR’s show SPORT 2014 lørdag 10. januar 2016.

Om e-Boks
Fem millioner danskere modtager hvert år post i e-Boks – den digitale postboks, som er tilgængelig fra en hvilken som helst computer eller smartphone over hele verden. I 2014 blev over 250 millioner dokumenter overført via e-Boks, og det sparede miljøet for i alt 4.100 tons papir.
Blandt afsenderne er alle danske banker, alle landets kommuner og statslige styrelser, ATP, en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber samt arbejdsgivere, som sender lønsedler til deres medarbejdere.
e-Boks er et aktieselskab, der ejes ligeligt af Nets og Post Danmark.
Læs mere på www.e-boks.dk.

Om DIF 
DIF er landets største idrætsorganisation med flere end 1,9 millioner medlemmer, som dyrker 90 forskellige idrætsgrene i 9.200 idrætsforeninger landet over. Foreningsidrætten er en afgørende forudsætning for, at den danske befolkning er en af de mest idrætsaktive befolkninger på verdensplan. Ikke færre end 350.000 frivillige i DIF-idrætten sikrer hver uge – året rundt – gode og sunde idrætstilbud til danskerne.
Læs mere på www.dif.dk.