Få inspiration til idrætsundervisningen

Kroppen i Skolen holder inspirationsdage for idrætslærere på alle klassetrin.
11. aug 2015
Kroppen i Skolen holder inspirationsdage for idrætslærere på alle klassetrin.

Den 21. oktober i Herning og den 19. november i Brøndby afholder Kroppen i Skolen inspirationsdage for landets idrætslærere. Formålet er at give landets idrætslærere idéer og aktiviteter til de gode, udfordrende og motiverende idrætstimer.

Dagen er delt op i tre workshoptemaer, der tager udgangspunkt i de faglige mål. De tre workshops er opdelt med fokus på hvert sit klassetrin. Det er muligt at deltage i to af de følgende temaer:

  • Fodbold i indskolingen
  • Badminton for mellemtrinnet
  • Udskoling: Teori, praksis og afgangsprøve i idræt

Udover de tre faste workshops er der rig mulighed for at søge inspiration og dele erfaringer med kolleger.

Du kan læse mere og tilmelde dig på www.kroppeniskolen.dk

Kroppen i Skolen er et samarbejde mellem DGI, Dansk Skoleidræt og DIF