17,4 mio. kr. til forskning på kultur- og idrætsområdet

13 forskellige forskningsprojekter inden for idræt har fået støtte fra Kulturministeriet.
14. jul 2015
13 forskellige forskningsprojekter inden for idræt har fået støtte fra Kulturministeriet.
Idrætsforskningen i Danmark får i 2015 en pæn andel af Kulturministeriets forskningspulje. I alt støtter Kulturministeriet med 17,4 mio. kroner til 40 projekter og af dem er de 13 idrætsforskningsprojekter. De 13 projekter der får del i de mange penge, fordeler sig på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Bispebjerg Hospital og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.
Forskningspuljen er finansieret af midler fra det kulturelle udlodningsaktstykke med 10,9 mio. kr. samt 6,5 mio. kr. fra finansloven, som gives til støtte af forskningen på de statsanerkendte museer.

”Kulturministeriets forskningspulje er vigtig for at styrke forskningsindsatsen på kulturområdet. Ved at støtte projekter om alt fra jernalderens offermoser til uddannelsestænkningen på danske fodboldakademier bliver vi klogere generelt og bidrager til fornyet udvikling af feltet. Det glæder mig, at projekterne afspejler, at den forskning, der udføres i Danmark på de kultur- og idrætsvidenskabelige områder, er af høj faglig kvalitet, og ikke mindst at vi har støtteværdige projekter overalt i Danmark,” siger kulturminister Bertel Haarder.