Dopingrapport afdækker stort ledelsessvigt i cykelsporten

Danske ledere i cykelsporten har undladt at reagere på konkret viden om egne rytteres brug af doping. Der er efter undersøgelsesgruppens vurdering tale om strafbare overtrædelser af antidopingreglerne, men på grund af forældelsesfristerne kan der ikke rejses sager.
23. jun 2015
Danske ledere i cykelsporten har undladt at reagere på konkret viden om egne rytteres brug af doping. Der er efter undersøgelsesgruppens vurdering tale om strafbare overtrædelser af antidopingreglerne, men på grund af forældelsesfristerne kan der ikke rejses sager.
Fælles pressemeddelelse fra Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Bjarne Riis, Johnny Weltz og Alex Pedersen, der alle tidligere har været tilknyttet det cykelhold, som blandt andet har heddet Team CSC, har over for undersøgelsesgruppen indrømmet, at de havde viden om, at der blev anvendt doping på mandskabet. Alligevel reagerede de ikke. Johnny Weltz har desuden indrømmet at have deltaget i levering af doping.

”Desværre har undersøgelsen afdækket, at dopingmisbruget på Team CSC ikke kun kan lastes enkelte af rytterne. Ledelsen med Bjarne Riis som den øverste ansvarlige har som minimum haft kendskab til doping på holdet, men undlod at gribe ind. Det er helt uacceptabelt. Man har som leder et særligt ansvar og en handlepligt, som de efter vores opfattelse ikke har levet op til,” siger Michael Ask, der er direktør for ADD.

”Men da forholdene ligger uden for forældelsesfristerne, kan vi ikke rejse dopingsager,” tilføjer Michael Ask.

Undersøgelsesgruppen konstaterer også, at adskillige ryttere har overtrådt antidopingreglerne, men at disse overtrædelser også ligger uden for forældelsesfristen.

Svingende samarbejdsvilje
I alt 50 personer fra ind- og udlandet er blevet interviewet, og der er optaget cirka 100 timers interviews i forbindelse med arbejdet med rapporten. Interviewpersonerne har medvirket på frivillige vilkår og har efterfølgende skullet godkende eventuelle citater til rapporten. Nogle interviewpersoner har udtalt sig med krav om anonymitet, og nogle interviewpersoner har modsat sig, at enten hele eller dele af deres udsagn kom med i rapporten.

”Vi har ikke haft de samme muligheder som eksempelvis en statslig undersøgelseskommission. Alt er foregået ad frivillighedens vej, og det har selvfølgelig medført nogle markante begrænsninger af efterforskningsmuligheder, men det har vi måttet acceptere,” siger Morten Mølholm Hansen, der er direktør for DIF og medlem af undersøgelsesgruppen, og tilføjer:


”Der har været en svingende samarbejdsvilje. Nogle interviewpersoner har bidraget meget åbenhjertigt og konstruktivt, mens andre ikke har været særligt samarbejdsvillige eller har haft en svigtende hukommelse. Men via arbejdet med rapporten har undersøgelsesgruppen fået et grundigt indblik i dopingkulturen i professionel cykelsport, hvilket giver et godt udgangspunkt for det fremtidige antidopingarbejde”.

”På baggrund af de mange interviews er det undersøgelsesgruppens vurdering, at forbedrede kontroller er altafgørende for antidopingarbejdet. Man skal også arbejde med holdningsbearbejdning og etiske kodeks, men det er tydeligt, at det er effektive kontroller, som har den største præventive effekt. Det er først og fremmest risikoen for at blive at blive afsløret, som spiller en rolle,” siger Morten Mølholm Hansen.

Anbefalinger
Undersøgelsesgruppen har i rapporten givet en række anbefalinger til det fremtidige antidopingarbejde i cykelsporten. Anbefalingerne går blandt andet på, at antidopingorganisationerne udnytter muligheden for at gennemføre kontroller om natten ved begrundet mistanke, og at oplysninger om blodværdier forsinkes for udøverne eller helt tilbageholdes.

Desuden anbefales det også, at holdene får et øget ansvar for at holde styr på deres ansatte, og at den internationale cykelunion (UCI) indfører en egnethedsvurdering i sit licenssystem for sportsdirektører og læger.

”Desuden skal vi fremadrettet blive bedre til systematisk at indsamle efterretninger om, hvem der sælger, distribuerer, anvender og på anden viser understøtter brugen af dopingmidler og på den baggrund selv iværksætte egentlige efterforskninger i samarbejde med politiet og SKAT,” siger ADD-direktør Michael Ask.

Klik her for at downloade ’Rapport om doping i dansk cykelsport 1998-2015

Tirsdag den 23. juni klokken 12.00 vil der blive afholdt pressemøde i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Her vil repræsentanter fra ADD og DIF gennemgå indholdet i rapporten og stille sig til rådighed for mediernes spørgsmål. Hverken ADD eller DIF har yderligere kommentarer til rapporten før pressemødet.
Tilmelding til pressemødet skal ske hos Lars Hestbech, kommunikationskonsulent hos DIF, på lhe@dif.dk / mobil 23323784.


Fakta om rapporten:

Undersøgelsesgruppen:
Undersøgelsesgruppen blev nedsat administrativt i januar 2013 i forbindelse med samarbejdsaftalen med den nu tidligere cykelrytter Michael Rasmussen. Samarbejdsaftalen gik ud på, at Michael Rasmussen fik reduceret sin karantænestraf mod at levere væsentlige oplysninger om sit eget og andres misbrug af doping. Gruppen fik til opgave at søge at verificere Michael Rasmussens oplysninger. I forlængelse af dette arbejde blev det besluttet at udarbejde en rapport med følgende formål:

1. At efterforske sager mod en række navngivne og unavngivne personer med henblik på at få afklaret dels, om disse har overtrådt antidopingreglerne, og dels at få afklaret, om der kunne rejses dopingsag mod en eller flere af de nævnte personer.
2. At belyse og om muligt afdække dopingbrug i dansk professionel cykelsport siden 1998, herunder generelle kulturmønstre, som har været kendetegnende for sporten.
3. At drøfte den tidligere indsats mod doping i cykelmiljøet i lyset af pkt. 1-2.
4. At fremkomme med en række anbefalinger til cykelsporten i lyset af pkt. 1-2.

Undersøgelsesgruppen bestod af:
Christina Friis Johansen, seniorkonsulent, ADD
Morten Mølholm Hansen, direktør, DIF
Lone Hansen, direktør, Team Danmark (Indtil 15. februar 2015: ADD)
Jesper Frigast Larsen, juridisk konsulent, ADD (Indtil 1. april 2015: DIF)

Interviewpersoner:
Aktive ryttere 11
Tidligere ryttere 15
Ledere og støttepersonale 24
Total 50

Kategorien "Ledere og støttepersonale" omfatter personer, der er interviewet på et tidspunkt, hvor de har haft en lederfunktion eller anden støttefunktion i relation til cykelsporten og omfatter direktører, sportsdirektører, læger, kommunikationsfolk og administrativt ansat personale. Af de 24 personer, der er interviewet i denne kategori, er en enkelt udlænding, og 9 har en fortid som elitecykelryttere. 4 af de tidligere ryttere, som er interviewet, er udlændinge. 5 personer, alle tidligere ryttere, har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen.

Nogle af interviewpersonerne har udtalt sig til undersøgelsesgruppen, men har ikke ønsket deres udtalelser gengivet i rapporten. Nogle interviewpersoner har kun ønsket at få visse af deres svar gengivet i rapporten, mens de har frabedt sig at få andre svar medtaget. Dette har undersøgelsesgruppen måttet respektere.