Nu skal Lotto-problemet løses

Danske almennyttige organisationer – heriblandt idrætsorganisationerne – har tabt millioner, efter lysten til at spille Lotto er faldet. Derfor lovede regeringen akut-hjælp umiddelbart før valget. Oppositionen kalder det ”en lappeløsning” og vil have permanent lovændring på plads.
16. jun 2015
Danske almennyttige organisationer – heriblandt idrætsorganisationerne – har tabt millioner, efter lysten til at spille Lotto er faldet. Derfor lovede regeringen akut-hjælp umiddelbart før valget. Oppositionen kalder det ”en lappeløsning” og vil have permanent lovændring på plads.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her.

Nu skal der findes en permanent løsning på de millionstore tilskud, som de almennyttige foreninger – herunder idrætten – mister i takt med, at danskerne svigter Lotto-spillet.

Det er det klare svar, som oppositionen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, reagerer med, efter regeringen umiddelbart før valget lovede at dække det akutte hul, der er opstået:
”Regeringen ønsker et stærkt foreningsliv. De frivillige foreninger udgør en vigtig del af det danske samfund, der blandt andet giver børn og unge mulighed for at dyrke sunde fritidsinteresser i forpligtende fællesskaber. Regeringen vil derfor afsætte et ekstraordinært bidrag på op til 63 millioner kroner i 2015 for at kompensere udlodningsmodtagerne for faldet i lottooverskuddet fra 2014 til 2015,” noterede regeringen, da den 6. maj præsenterede et nyt vækstudspil.

Det udspil – herunder forslaget om det ekstraordinære bidrag – nåede aldrig at blive diskuteret af partiernes finans- og skatteordførere, før valgkampen var en realitet. Derfor har DIF Opinion bedt oppositionens idrætsordførere kommentere det lille hjørne af forslaget. Og selv om alle er enige om, at der skal findes en løsning – både på kort og lang sigt – er de ikke imponerede over, hvordan problemet er håndteret.

Holdes i uvished
”Jeg havde egentlig forventet, at regeringen havde indkaldt til drøftelse omkring problemet frem for at lave en hurtig lappeløsning. Den betyder, at det frivillige foreningsliv fortsat bliver holdt hen i uvished. Jeg er sikker på, at Venstre vil gå positivt ind i arbejdet for at finde en løsning – men det er klart, at vi skal kunne gennemskue regeringens forslag til finansiering, før vi kan tage endelig stilling og sige ja,” lyder det fra Venstres idrætsordfører Anni Matthiesen.

Hun suppleres af idrætsordfører Brian Mikkelsen (C):
”Det er afgørende vigtigt, at vi dækker det hul med det samme. Det frivillige foreningsliv skal ikke lide under, om danskerne spiller meget eller lidt Lotto. Specielt ikke idrætten, ” siger han.

Dansk Folkepartis Karin Nødgaard bruger også udtrykket ”lappeløsning” og siger i øvrigt:
”Det er en bekymrende situation. Et akut bidrag på op til 63 millioner kroner i år er ikke holdbart. Umiddelbart før valget blev udskrevet, spurgte vi derfor finansministeren, hvad regeringen vil gøre for at genoprette det økonomiske grundlag efter 2015. Der er brug for en permanent løsning.”

Koster DIF 8-10 millioner om året
Problemet udspringer af den model, som Folketinget vedtog for fem år siden, da spillemarkedet blev delvist liberaliseret. Den aftale sikrede de almennyttige foreninger andel i overskuddet fra Danske Lotterispil (Lotto), mens oveskuddet fra Danske Licens Spil (eksempelvis Oddset og Casino) udelukkende tilfalder staten.

Intentionen var ikke at tage penge fra blandt andre idrætten. Men vi bruger færre penge på Lotto end forventet, da loven trådte i kraft i 2010. Det betyder, at eksempelvis DIF har udsigt til et årligt fald i indtægterne på 8-10 millioner kroner i år og de kommende år – og DIF har tilkendegivet, at det blandt andet vil gå ud over arbejdet med integration og folkeskolereformen, medmindre der sker noget afgørende.

Vi er klar med en model
Det er endnu ikke tilfældet. Den evaluering af spilleloven, som efter planen skulle gennemføres af Finans- og Kulturministeriet og være færdig her i foråret, er endnu ikke færdig. Derfor er forslagene til en ny lov heller ikke på plads – og derfor er det nødvendigt med en akut redningsaktion.

”Jeg mener, at en mere langsigtet og dermed mere holdbar løsning er altafgørende. Vi kan ikke byde det frivillige foreningsliv, idrætten og kulturlivet at leve i en permanent usikkerhed. Derfor kræver det også, at den minister eller de ministre, som har ansvaret, hurtigst muligt kommer med en løsningsmodel og indkalder til forhandlinger,” siger Venstres Anni Matthiesen.

Den konservative Brian Mikkelsen er enig:
”Investeringer i idræt er blandt de bedste investeringer, et samfund kan foretage sig. Vi skal finde en løsning, der sikrer idrætten mindst samme niveau, som det oprindeligt var tiltænkt. Jeg har allerede præsenteret en løsningsmodel for finansminister Bjarne Corydon,” siger Brian Mikkelsen, som dog ikke ønsker at røbe detaljerne i sit forslag.

Liberal Alliances idrætsordfører, Leif Mikkelsen, har ikke noget imod at præsentere den model, hans parti vil kæmpe for.
”Vi vil jo ikke øge de offentlige udgifter, men vi mener grundlæggende, at alle de penge, der gives til frivillig idræt, er givet godt ud. Derfor er det ikke kun overskuddet fra Lotto, der skal gå til idrætten. Det skal overskuddet fra licensspillene også. Der er ingen grund til, at de penge kun havner i statskassen. I det hele taget skal loven laves om, så alle kan søge licens. Det er jo ligegyldigt, om udbyderen er dansk eller udenlandsk – bare de bidrager,” siger Leif Mikkelsen.

I 2013 var Lotto-overskuddet 45 millioner kroner mindre end forventet i finansloven. I 2014 var overskuddet mere end 100 millioner kroner mindre end budgetteret i finansloven. DIF er blot en ud af 800 organisationer, der rammes.