Det mener de også om idrætten:

DIF Opinion har spurgt en række idrætspolitiske ordførere om, hvad der skal ske på idrætsområdet i den kommende valgperiode.
16. jun 2015
DIF Opinion har spurgt en række idrætspolitiske ordførere om, hvad der skal ske på idrætsområdet i den kommende valgperiode.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her.

Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslisten
”Matchfixing er et stort problem, som vi skal gøre endnu mere for at bekæmpe. Der skal lægges det rette pres nationalt og internationalt, så problemet ikke tager fuldstændig overhånd.”
”Derudover har vi også udfordringer på eventområdet i forhold til lande som Qatar, der afholder store idrætsbegivenheder. Det er forfærdeligt at høre, når hundredevis af gæstearbejdere dør i Qatar ved opførelsen af store idrætsbyggerier. Også her skal vi lægge pres, men vi er nødt til at have store spillere med som EU og FN.”

Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti
”Det var i sin tid os i Det Konservative Folkeparti, der fandt på idéen om mere bevægelse og fysisk aktivitet i folkeskolen. Og selv om det punkt jo er indskrevet i folkeskolereformen, så er vi på ingen måde tilfredse med den måde, det er blevet forvaltet på. Det kan blive meget bedre.”

”Vi vil have de obligatoriske lektiecaféer i folkeskolerne afskaffet, for det går blandt andet ud over idræts- og foreningslivet, fordi de unge ikke kan nå at dyrke deres fritidsaktiviteter. Jeg har i denne valgkamp mødt en del foreningsledere, der har påpeget dette problem.”

Annette Vilhelmsen, SF
Vores ambition er, at flest muligt får mulighed for at dyrke idræt. Hvis ikke børn har et fortroligt forhold til idræt, så bliver det sværere at få dem i gang senere. Jeg synes, DIF og DGI’s vision spiller en god rolle i denne proces.”
”Idræt og motion har en stor rolle i samfundet, men jeg vil bare så nødig have, at idrættens legitimitet er afhængig af et sundhedsargument. ”

Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne
”Mine ambitioner på det idrætspolitiske område følger selvfølgelig den langsigtede plan, som vi lavede i forbindelse med udredningen af idrætten. Det var en plan, der var bred konsensus om blandt folketinges partier”

”Jeg håber selvfølgelig på flere penge til området, så vi i højere grad kan forfølge presserende ting og nye tendenser. Idrætsorganisationerne har en udfordring med deres finansiering på grund af ændringer i danskernes spillemønstre, og det bliver vi nødt til at kigge på og finde en løsning på. Foreningsidrætten er enså stor og vigtig del af vores samfund, at den ikke må være i tvivl om sin fremtid.”

Leif Mikkelsen, Liberal Alliance
”På eliteområdet har vi det på nogenlunde samme måde som på breddeområdet. Vi skal bakke op om idrætten, men organisationerne tager deres egne beslutninger.
Det er dog klart, at på områder som matchfixing og doping, hvor der er decideret snyd involveret, kan der blive behov for politisk indgriben, og det skal vi være klar til.”

Malene Borst Hansen, Radikale Venstre
”Idrætten skaber fællesskaber og sammenhold, og jeg er begejstret for idrættens vision om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion. Det er modigt, at idrætslivet er klar til også at tage et ansvar for dem, der ikke af sig selv finder hen i den lokale idrætsforening. Det arbejde vil vi i Radikale Venstre gerne bidrage til - for eksempel ved at skabe ny viden om, hvad der får udsatte borgere til at dyrke idræt.”