Her er politikerne enige

En rundspørge til en række af partiernes idrætsordførere to dage før folketingsvalget viser, at landets frivillige ildsjæle optager partierne mest på det idrætspolitiske område.
16. jun 2015
En rundspørge til en række af partiernes idrætsordførere to dage før folketingsvalget viser, at landets frivillige ildsjæle optager partierne mest på det idrætspolitiske område.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her.

Emner som flygtninge, dagpengeregler og vækstbetingelser har fyldt meget i de seneste to ugers valgkamp. Og uenigheden partierne og blokkene imellem har på mange måder præget billedet.

Det er imidlertid lykkedes DIF Opinion at finde et emne, hvor politikerne næsten står på nakken af hinanden i forhold til at være rørende enige. Og det er på idrætsområdet. Selv Enhedslisten og Dansk Folkeparti har stort set identiske holdninger på idrætsområdet.

I en rundspørge til partiernes idrætspolitiske ordførere, har DIF Opinion spurgt om følgende:
Hvad er dit partis vision på idrætsområdet i en kommende valgperiode?

Det næsten samstemmende svar fra de partier, Opinion har fanget, er, at der skal arbejdes for at give de godt 340.000 frivillige ildsjæle i DIF-idrætten endnu bedre arbejdsbetingelser. De frivillige skal nurses, plejes og værdsættes.

“Det må ikke blive for besværligt at være frivillig. Det må ikke være sådan, at man støder ind i en mur, når man melder sig som frivillig,” siger Karin Nødgaard, der er idrætsordfører i Dansk Folkeparti.

Hun bakkes op af Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr fra den anden side af Folketinget.
”Vi skal støtte de frivillige og foreningslivet så meget som muligt. Og det skal vi blandt andet gøre ved at støtte idrætsorganisationerne (DIF og DGI, red) i, at deres store vision om at få flere danskere til at dyrke idræt i foreningerne lykkes,” siger Jørgen Arbo-Bæhr.

Samfundsmæssige opgaver

Ligesom flere af hans kollegaer lægger Jørgen Arbo-Bæhr også op til, at staten i forskelligt omfang skal bakke op, når foreningslivet påtager sig en ekstraordinær stor rolle – eksempelvis på det sociale område.

Her rammer politikerne også befolkningens holdning. I en frisk befolkningsundersøgelse foretaget af Opeepl for DIF svarer et flertal af befolkningen, at staten i fremtiden bør arbejde endnu tættere med foreningsidrætten i forhold til at løse samfundsmæssige opgaver – eksempelvis i forhold til at integrere socialt udsatte grupper i foreningslivet.I Liberal Alliance erklærer idrætspolitisk ordfører Leif Mikkelsen sig ”klar til at støtte de frivillige og foreningslivet, når det er nødvendigt,” men han understreger også, at idrættens autonomi skal respekteres. Idrætten skal ifølge Leif Mikkelsen eksempelvis ikke på finansloven.

”Det handler om frihed under ansvar også i foreningslivet. Vi politikere skal sørge for, at der er styr på økonomien i idrætslivet, men så skal vi helst heller ikke blande os mere. De mange frivillige kan sagtens klare opgaverne selv,” mener han.

Hos SF hylder idrætspolitisk ordfører Annette Vilhelmsen også foreningslivet og de frivillige, men ligesom Liberal Alliance påpeger hun, at man skal passe på med ikke at tillægge idrætten alt for meget tungt ansvar.

”Idrætten understøtter naturligvis folkesundheden, men idrætten har også en værdi i sig selv. Og det skal vi huske – især her i valgkampen. ” siger hun.

I DIF hilser man politikernes positive udmeldinger om idrætslivets – og specielt begejstringen for det frivillige idrætsdanmark - velkommen.

”Men for at understøtte netop de frivillige bedst mulige er der dog en række særskilte punkter, politikerne med fordel kan kigge på i de kommende år. For helt rosenrødt er det ikke ude i idrætsdanmark,” siger idrætspolitisk chef Poul Broberg.