Kommuner skal prioritere samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Kun hver tredje kommune har afsat økonomi til at facilitere samarbejdet i den åbne skole. Det er for lidt, mener DIF i en kommentar til Venstres nye unge-udspil.
3. jun 2015
Kun hver tredje kommune har afsat økonomi til at facilitere samarbejdet i den åbne skole. Det er for lidt, mener DIF i en kommentar til Venstres nye unge-udspil.

Venstre lancerede tirsdag deres unge-udspil ”Alle unge godt fra start” med 17 konkrete indsatser, som Venstre vil sætte øen.

At vi skal give alle børn og unge en god start på livet er vi i DIF helt enige i, og derfor har vi i vores nye politiske program også sat os den målsætning, at vi vil give alle børn en god start på et godt idrætsliv. Det er et arbejde, som starter i de danske daginstitutioner, skoler og i idrætsforeningerne landet over.

Skolereformens anerkendelse af idrættens betydning for børns sundhed, trivsel og indlæring var et historisk vigtigt skridt, og kravet i reformen om samarbejde mellem skolerne og idrætsforeningerne i den såkaldte ”åbne skole” var et helt afgørende element for at få reformen til at lykkes.

Samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger er afgørende for at sikre kvaliteten i den øget dræt og bevægelse i skolen og for at sikre planlægningen og balancen mellem en længere skoletid og at børnene stadig kunne have et aktivt fritidsliv i idrætsforeningerne.

Desværre har vi i flere analyser efterfølgende måttet konstatere, at alt for mange kommuner, skoler og skoleledere ikke prioriterer den åbne skole og at samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger negligeres.

DIF’s gennemgang af kommunernes økonomiske prioritering af samarbejdet med idrætsforeningerne i den åbne skole underbygger dette billede. Kun hver tredje kommune har afsat økonomi til at facilitere samarbejdet i den åbne skole. Det er simpelthen ikke godt nok. Alle kommuner skal prioritere samarbejdet mellem idrætsforeninger og skoler, og det skal også afspejles i reelle økonomiske prioriteringer.

Derfor hilser vi også Venstres ungeudspil særligt velkommen, idet Venstre som en af de 17 konkrete indsatser peger på at samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger skal målrettes og styrkes.

Vi har i DIF respekt for skolerne og kommunernes autonomi og deres behov for at tilrette praksis lokalt. Men når der er så tydelig mangel på prioritering af samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger mener vi, at regeringen og Undervisningsministeriet bør sætte sig mere i førersædet

Vi mener, at kommunerne og skolerne skal forpligtes til, at alle elever i løbet af et skoleår skal opleve lokale idrætsforeningers tilbud i skoletiden. Det betyder at alle klasser på en skole mindst én gang på et skoleår skal være med i et samarbejde mellem skolen og en lokal idrætsforening. Det mener vi ikke er for meget forlangt.

Ligeledes mener vi, at kommunerne skal forpligtes til at afsætte økonomi målrettet til samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Det kunne for eksempel skrives ind i den kommuneaftale som ligger og venter på underskrivelse straks en ny regering træder til.

Læs notatet ’Prioritering af bevægelse i folkeskolen og fritiden – Gennemgang af kommunernes budgetforlig 2015’