DIF hjælper triatlonforening til fortsat medlemstilskud

DIF gjorde tidligere på året indsigelse, efter Københavns Kommune havde frataget medlemstilskud fra en triatlonforening. Sagen blev taget op igen, og nu er der fundet en afgørelse
22. maj 2015
DIF gjorde tidligere på året indsigelse, efter Københavns Kommune havde frataget medlemstilskud fra en triatlonforening. Sagen blev taget op igen, og nu er der fundet en afgørelse

Triatlonforeningen Tri Club Denmark, der af Københavns Kommune fik frataget deres medlemstilskud og lokaleanvisninger, ser ud til at have haft sit på det rene. Udvalget ville samtidigt drøfte, om tilskud og lokaler også skulle fratages kommunens øvrige triatlonklubber. DIF gik på vegne af fire københavnske foreninger i gang med en undersøgelse af forholdene, og det viser sig, at Københavns Kommune har haft for strenge regler på området. Nu er afgørelsen blevet omstødt, så triatlonforeningerne fortsat har status som folkeoplysende forening.

Grunden til problemerne er, at kommunen har slået ned på, at medlemmerne i triatlonklubberne selv kunne vælge, hvornår de for eksempel ville i svømmehallen og træne. Foreningerne kørte, hvad man kan kalde en fritvalgsordning, men det kunne de ikke, hvis de skulle have støtte af kommunen. De skulle derimod træne sammen på faste tider. Det er ifølge Søren Gøtzsche, der er konsulent for DIF og har stået i spidsen for DIF’s indblanding i sagen, ikke den korrekte måde at vurdere foreningerne på.

”Der er mange idrætter, hvor man træner for sig selv, selvom man er i en forening. Det er ikke en grund til ikke at støtte dem,” siger han.

I stedet skal foreningerne vurderes ud fra folkeoplysningslovens tre krav, der er:

  • Der skal være tale om en forpligtende fælleskab, hvor man er sammen og snakker med de andre medlemmer
  • Der skal være tale om en demokratisk organisation, hvor medlemmerne har medbestemmelse i foreningen
  • Der skal være tale om et aktivt medlemskab

De tre ting lever alle foreningerne op til, og derfor gik Søren Gøtzsche til Københavns Kommune, hvor han i et møde med sekretæren for Folkeoplysningsudvalget, Lars Eisenhardt, fremlagde DIF’s synspunkter.

”Jeg sagde, at de havde strammet kravene for meget. Det blev vi egentlig ret hurtigt enige om,” siger Søren Gøtzsche.

Den endelige afgørelse blev truffet på Folkeoplysningsudvalgets møde i maj. Allerede da sagen blev genoptaget i februar, mente Søren Gøtzsche, at triatlonforeningerne ville få medhold i sagen og dermed beholde den foreningsstøtte, de havde krav på.