Idrætten og folketingsvalget

Valget er udskrevet og uanset om det bliver rød eller blå blok, der løber med sejren, så har vi i DIF en række idrætspolitiske mærkesager, som vi gerne ser komme i det nye regeringsgrundlag
27. maj 2015
Valget er udskrevet og uanset om det bliver rød eller blå blok, der løber med sejren, så har vi i DIF en række idrætspolitiske mærkesager, som vi gerne ser komme i det nye regeringsgrundlag

Helle Thorning Schmidt har trykket knappen og valgkampen er officielt i gang. Dermed vil vi have en ny regering inden sommerferien. Når landets næste regering dannes, har vi i DIF en håndfuld idrætspolitiske mærkesager, som vi vil anbefale den nye regering at indarbejde i sit regeringsgrundlag. Det gælder uanset, hvorvidt rød blok fastholder regeringsmagten efter valget, eller blå blok tager over.

For det første vil det være oplagt at skrive DIF og DGI’s fælles vision ’Bevæg dig for livet’ ind i regeringsgrundlaget. Visionen kan understøtte regeringens ønske om at styrke danskernes idrætsdeltagelse og involvering i det frivillige foreningsliv. Det kan bidrage til udviklingen af et aktivt medborgerskab, af lokale fællesskaber og af et sundt og trygt liv for den enkelte.

For det andet bør den nye regering tænke idrætten med i indsatsen for at integrere socialt udsatte samt flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Foreningslivet spiller en uvurderlig rolle i demokratiseringen af borgerne i Danmark. Konkret bør der udarbejdes en handlingsplan, der fokuserer på, hvordan der kan skabes levedygtige foreninger i udsatte boligområder samt på uddannelse af nydanskere, der vil være med til at udvikle og drive lokale foreninger i udsatte boligområder.

En ny og fremtidssikret spillelov er et tredje tema, som den nye regering bør have med i sit regeringsgrundlag. Det frivillige foreningsliv bidrager markant og positivt til det danske samfund. Men det frivillige Danmark presses økonomisk af danskernes ændrede spillevaner. Overskuddet fra Lotto og Klasselotteriet er for nedadgående, da danskerne i stigende grad i stedet spiller på oddset eller andre sportsspil. Derfor er der behov for, at en ny regering hurtigt fremlægger forslag til en ny spillelov.

For det fjerde bør styrket adgang til udendørsidræt skrives ind i det kommende regeringsgrundlag. Naturen er både den største og den mest benyttede idrætsfacilitet i Danmark. Skoven og vandet er dér, hvor tusindvis af danskere dyrker deres idræt eller er fysisk aktive. Der er behov for en afdækning af barrierer, som hæmmer danskernes adgang til at dyrke idræt og væres fysisk aktive i naturen.

Endelig for det femte bør et kommende regeringsgrundlag rumme initiativer, der bekæmper matchfixing. Matchfixing er et globalt fænomen, der udgør en stor trussel mod dansk idræts integritet. Og det er en udfordring, som vi i idrætten ikke kan løse alene. Det er nødvendigt at forebygge matchfixing – fx via restriktioner på, hvilke væddemål der kan udbydes af de spilleselskaber, der har licens i Danmark. Samtidig er det nødvendigt, at regeringen støtter idrættens oplysningsarbejde for at forebygge og bekæmpe matchfixing.