Store generationsudfordringer i danske sejlklubber

Flere aktive seniorer i alderen 60+ vil kaste sig ud i sejlsportens glæder i de kommende år. Men den udvikling er ikke ubetinget positiv for Dansk Sejlunion, konkluderer ny rapport. Den første af tre rapporter om sejlsportens udfordringer og muligheder.
13. maj 2015
Flere aktive seniorer i alderen 60+ vil kaste sig ud i sejlsportens glæder i de kommende år. Men den udvikling er ikke ubetinget positiv for Dansk Sejlunion, konkluderer ny rapport. Den første af tre rapporter om sejlsportens udfordringer og muligheder.

Dansk Sejlunion (DS) har oplevet et markant fald i forbundets medlemstal, hvilket har stået på fire år i træk. Man skal tilbage til midten af 1980’erne for at finde et lignende og uafbrudt fald i medlemstallene. De seneste medlemstal fra 2014 vidner dog om en opbremsning af medlemstallet, hvilket er positivt. De nye medlemmer er dog for langt hovedparten over 60 år, hvilket illustrerer en generationsudfordring.

DIF har på vegne af Dansk Sejlunion udarbejdet delrapporten ’Havets motionister’, der ser nærmere på sejlsportens generelle medlemsrelaterede udfordringer.

På trods af de nye medlemstal er det ifølge delrapporten ikke umiddelbart en specielt opløftende fremtid, som den foreningsorganiserede danske sejlerkultur går i møde.

Ganske vist konkluderes det i ’Havets motionister’, at medlemstallets negative udvikling i sejlunionen med stor sandsynlighed vil vendes inden for de nærmeste år. Dette skyldes, at flere aktive seniorer i alderen 60+ formentligt vil kaste sig ud i sejlerkulturens glæder. Men den udvikling er ikke ubetinget positiv for Dansk Sejlunion.

Forskningsansvarlig analytiker i DIF, Kasper Lund Kirkegaard, siger:

”Der er intet i vejen med 60+-medlemmerne, og der er rig mulighed for at rekruttere flere af dem i sejlklubberne. Problemet opstår, fordi det stort set er den eneste aldersgruppe, som klubberne appellerer til.  Den medlemsvækst kan hverken klubberne eller DS overleve på i længden - af helt naturlige årsager.”

Han uddyber:

”Samtidig ligner de nye 60+-medlemmer, der er på vej ind i sejlklubberne, meget ofte de medlemmer, som er i klubberne i forvejen. Det tyder på, at klubberne ikke er gode nok til at åbne sig op for nye medlems- og aldersgrupper”. Han mener derfor, at det er tvingende nødvendigt for den foreningsorganiserede sejlkultur, at klubberne og DS sammen begynder at appellere til andre og yngre målgrupper, end de gør i dag.

”Generationskløften i dansk sejlsport er så stor, at den bør stå øverst på den politiske dagsorden i de kommende år både i sejlklubberne og i DS. Hvis alle parter er enige om, at der bør gøres en samlet indsats for at imødegå generationsudfordringen, så er der bestemt lys for enden at tunnelen.” siger Kasper Lund Kirkegaard.

Han bakkes op af næstformand i Dansk Sejlunion og bestyrelsens repræsentant i undersøgelsens styregruppe, Henrik Voldsgaard.

”Det her er virkelig noget, som kalder på nytænkning. Den store opgave ligger i forhold til at få skabt en tilgang i børne- og ungdomsrækkerne og fastholde de unge, der allerede er i sejlklubberne. Og vi må nok erkende, at vi har været lidt for lukkede og traditionelt tænkende i den organiserede sejlsport,” siger Henrik Voldsgaard og fortsætter:

”Generelt er det positivt, at vi nu får et bredere og nuanceret pejlemærke for handlinger. Det her er bare den første af tre delundersøgelser, vi har sat i gang.  I næste undersøgelse spørger vi henholdsvis bestyrelser og medlemmer i klubberne om, hvordan de konkret ser på tingene. Det vil give os god indsigt i hvilke initiativer, der virker i klubberne. Vi skal huske på, at der de seneste år har været medlemsfremgang i cirka 1/3 af klubberne, og at den fremgang formentlig afspejler forskellige former for nytænkning.

Læs hele rapporten ’Havets motionister’ her.

 

Yderligere information:

 

Kasper Lund Kirkegaard, forskningsansvarlig analytiker i DIF, mobil 22 71 66 33
Henrik Voldsgaard, næstformand i Dansk Sejlunion, mobil 20 16 06 50