Kvinder i toppen af idræt – men ikke nok

DIF ønsker flere kvinder på idrættens topposter.
11. maj 2015
DIF ønsker flere kvinder på idrættens topposter.

Debatindlægget nedenfor blev bragt i Jyllands-Posten lørdag den 9. juni.

Der er for få kvinder i toppen af dansk idræt. Omkring en ud af 10 elitetrænere er kvinder, og der er kun én kvinde blandt 25 sportschefer i specialforbundene.

I DIF’s 61 specialforbund er der blot seks kvindelige bestyrelsesformænd. Det er imidlertid meget bedre end i 2007, hvor tallet var 0. Der er tre kvinder i DIF’s bestyrelse. Og på vores internationale lederuddannelse er halvdelen kvinder.

De små fremskridt er udtryk for, at vi gør noget. Men vi skal videre. Derfor har vi i DIF’s bestyrelse i 2014 nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til rekruttering af fremtidens ledere i idrættens verden.

Fremtidens ledere er gerne mange flere kvinder, men det er også flere unge og flere med en anden etnisk baggrund.

Vores erfaring fra DIF’s tidligere projekt ”Kvinder på toppen” er, at kvinder skal opfordres til topposter i højere grad end mænd – og gerne mere end én gang.

Mange kvinder gør en stor indsats som frivillige ledere eller trænere i den lokale fodboldklub, svømmeklub eller andre idrætter, som deres børn går til. De ildsjæle skal vi opfordre til at fortsætte arbejdet i en lokalunion eller på nationalt niveau i specialforbundet. De skal naturligvis selv ville en sådan karriere, for ellers nytter det ikke at prikke dem på skuldrene.

Der er også et potentiale i at få flere kvindelige, tidligere eliteatleter til at påtage sig hverv som idrætsleder eller toptræner.

DIF og specialforbundene skal simpelthen blive bedre til at identificere og rekruttere talenterne målrettet, og vi skal gøre arbejdet attraktivt at være en del af.

Man kunne også lære af hinanden på tværs af erhvervslivet, det politiske liv og idrætten om, hvordan man bedst finder metoder til rekruttering af flere kvinder. I England har sportsministeren netop afsluttet et sådant arbejde, og erfaringerne er gode.

Mere ligestilling i toppen af dansk idræt er vigtigt og vil være til stor gavn for hele den danske idrætsbevægelse.