Myndighederne skal hjælpe i matchfixing-kamp

Hvis matchfixing skal bekæmpes effektivt, så kræver det langt mere hjælp fra myndighederne, end tilfældet er i dag. Idrætten har ikke redskaberne til at kunne løfte opgaven alene.
9. maj 2015
Hvis matchfixing skal bekæmpes effektivt, så kræver det langt mere hjælp fra myndighederne, end tilfældet er i dag. Idrætten har ikke redskaberne til at kunne løfte opgaven alene.
Myndighederne skal bidrage med langt mere til kampen mod matchfixing, end tilfældet er i dag. Ellers kommer man ikke problemet med aftalt spil til livs. Det var det klare budskab på DIF’s årsmøde.

”Det er helt afgørende, at politi, spilleselskaber og idrætten arbejder sammen med matchfixing, og at dette også indebærer, at de forskellige aktører nogenlunde frit kan udveksle oplysninger med hinanden,” sagde DIF’s formand Niels Nygaard på årsmødet og gjorde opmærksom på nogle af de problemer, der eksister i dag.

”Vi risikerer, at forskellige fortolkninger af reglerne om tavshedspligt og reglerne i persondataloven kortslutter samarbejdet. Der må hurtigst muligt udarbejdes regler, der sikrer rammerne for et effektivt samarbejde,” sagde Niels Nygaard, der havde kulturminister Marianne Jelved blandt tilhørerne.

”Min opfordring til kulturministeren er derfor klar. Lad os hurtigst muligt få fjernet disse forhindringer for en bekæmpelse af matchfixing.”

Kampagner
2015 har budt på flere sager om matchfixing og uetisk adfærd i idrættens egne systemer. Ved siden af er den første dom netop blevet afsagt ved de almindelige domstole, da en person i tirsdags i den såkaldte ’Hvidovre-sag’ i Københavns byret blev idømt et års betinget fængsel.

Det understreger behovet for fortsat fokus på problematikken, og derfor har DIF også i denne uge lanceret en landsdækkende kampagne mod matchfixing sammen med Kulturministeriet, DBU, Danske Spil og DOGA (Danish Online Gambling Association).

”Lad os være åbne om, at det ikke bliver den sidste kampagne på dette område. Der er behov for en løbende holdningsbearbejdning – ikke mindst i forhold til børn og unge i idrætten.”


For yderligere kommentarer:
Niels Nygaard, formand for DIF
Telefon 20 73 71 12