Idrættens finansieringsproblem skal løses permanent

Idrætten har udsigt til en politisk håndsrækning på grund af faldende overskud fra Danske Lotteri Spil. Men på DIF’s årsmøde opfordrede formand Niels Nygaard politikerne til at finde en permanent løsning.
9. maj 2015
Idrætten har udsigt til en politisk håndsrækning på grund af faldende overskud fra Danske Lotteri Spil. Men på DIF’s årsmøde opfordrede formand Niels Nygaard politikerne til at finde en permanent løsning.
Regeringen annoncerede tidligere på ugen i sit seneste vækstudspil, at den i 2015 ønsker at kompensere det frivillige foreningsliv med 63 millioner kroner. Årsagen er, at foreningslivet oplever markante fald i udlodningen fra Danske Lotteri Spil, da danskerne i disse år vender Lotto-spillet ryggen. Men på DIF’s årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby efterlyste formand Niels Nygaard en permanent løsning på problematikken.

”Jeg vil gerne kvittere for, at regeringen med dette udspil anerkender, at den markante nedgang i overskuddet fra Danske Lotteri Spil er uholdbar. Selvom den delvise kompensation for det tabte tilskud i 2015 naturligvis er velkommen, må initiativet ikke skygge for behovet for en permanent løsning på finansieringen af det frivillige Danmark,” sagde Niels Nygaard fra talerstolen, hvor kulturminister Marianne Jelved (R) var blandt tilhørerne.

Organisationer som eksempelvis DIF, DGI, Danske Handicaporganisationer og Dansk Ungdoms Fællesråd har i 2014 og 2015 årligt tabt 3-4 procent af deres indtægter – en udvikling der desværre ser ud til at fortsætte.

De frivillige organisationer er bundet op på overskuddet fra Danske Lotteri Spil (eksempelvis Lotto), mens organisationerne ikke får del i overskuddet fra Danske Licens Spil (eksempelvis Oddset), hvor omsætningen de seneste år er steget langt mere end forventet. Disse ekstraordinære indtægter går i stedet til staten.

”Når vi taler med centralt placerede politikere i begge politiske blokke, er der hos stort set alle en erkendelse af, at den nuværende situation er uhensigtsmæssig. Men det er endnu ikke lykkedes for Christiansborg-politikerne at finde hinanden og et fælles fodslag i denne sag,” lød det fra Niels Nygaard, der tilføjede.

”De pæne ord og forventningerne til os skal blive til konkret handling på Christiansborg,”.

For yderligere oplysninger kontakt:
Niels Nygaard, formand DIF
Telefon 20737112