Direktør til Danmarks Idrætsforbund

Danmarks Idrætsforbund har sat sig nogle ambitiøse og visionære mål. Til at stå i spidsen for organisationens mange satsninger søger vi en direktør.
2. maj 2015
Danmarks Idrætsforbund har sat sig nogle ambitiøse og visionære mål. Til at stå i spidsen for organisationens mange satsninger søger vi en direktør.
Vores nye direktør skal være en tydelig og markant leder, der med en veludviklet politisk næse kan skabe udvikling og forandring. Du skal have markante strategiske kompetencer, kunne motivere din ledelsesgruppe og medarbejdere samt omsætte vores strategi og vision til konkret handling. 

Du skal have ledererfaring fra en politisk ledet organisation, hvor frivilligaspektet spiller en væsentlig rolle - gerne med erfaring fra idrætsverdenen.

Du bliver det ledelsesmæssige omdrejningspunkt i de mange samarbejder med specialforbund, kommuner, ministerier og andre samarbejdspartnere. Det er afgørende, at du kan styrke Danmarks Idrætsforbunds position som en markant og synlig interesseorganisation for både elite- og breddeidrætten.

Ring til DIFs formand Niels Nygaard på telefon 20 73 71 12 eller konsulent Ulla Bach Rosendal på telefon 29 91 15 21 for yderligere oplysninger. Stillingsmateriale kan ses her. Ansøgningsfristen er den 15. maj 2015.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er hovedorganisation for 61 specialforbund. Vi har 1.9 mio. medlemmer, hvoraf 350.000 frivillige gør en kæmpeindsats i vores ca. 9.000 foreninger. DIF udgør ydermere Danmarks Olympiske Komite.