Prisen på idræt i Danmark

DIF's Team Analyse har udgivet rapporten ’Prisen på idræt i Danmark – og andre kulturforskelle i idrætten’. Rapporten undersøger hvad det koster at dyrke idræt i Danmark for aktive voksne idrætsudøvere.
22. apr 2015
DIF's Team Analyse har udgivet rapporten ’Prisen på idræt i Danmark – og andre kulturforskelle i idrætten’. Rapporten undersøger hvad det koster at dyrke idræt i Danmark for aktive voksne idrætsudøvere.

Forskellige idrætters udgiftsniveau rangeres og kobler de objektive udgiftsniveauer til de idrætsaktives relative tilfredshedsniveau og vurderinger af, hvad de oplever at ’få for pengene’. På den måde kan det også sandsynliggøres, hvilke idrætsaktiviteter og organiseringsformer, der har det højeste niveau af tilfredshed ift. udgiftsniveauet.

Rapporten viser, at den gennemsnitlige årlig pris på den primære idrætsaktivitet, målt i median, er 1.800 kroner pr. år. Det er lidt dyrere at dyrker idræt i en foreningsorganiseret kontekst, hvor medianudgiften er 1.900 kroner pr. år. Det et noget dyrere at være idrætsaktiv i en kommerciel organisering, hvor prisen er over 3.000 kroner i medianudgift pr. år. Det billigste alternativ er den selvorganiserede idræt, som koster 1.000 kroner årligt som medianudgift.

Der er således væsentlige udgiftsmæssige forskelle i forhold til, hvem der udbyder og organiserer den primære idræt.

På trods af forskellene i det årlige udgiftsniveau, er der en udbredt tilfredshed med prisniveauet på tværs af organiseringsformerne.