Fem kommuner bliver fyrtårne for idræt og bevægelse i den nye folkeskole

3.211 lærere og pædagoger på 43 skoler skal uddannes i idræt og bevægelse i et nyt, banebrydende folkeskoleprojekt. A.P. Møller Fonden støtter projektet med 5 mio. kr., som gennemføres i fem udvalgte kommuner.
14. apr 2015
3.211 lærere og pædagoger på 43 skoler skal uddannes i idræt og bevægelse i et nyt, banebrydende folkeskoleprojekt. A.P. Møller Fonden støtter projektet med 5 mio. kr., som gennemføres i fem udvalgte kommuner.

Krop & Kompetencer er navnet på et nyt fyrtårnsprojekt, der skal løfte kompetencerne i idræt og bevægelse på skoler i Aalborg, Herning, Ringkøbing-Skjern, Frederikssund og Slagelse.

DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA University College står bag projektet, der går i gang nu og løber frem til og med september 2016.

Erfaringerne fra projektet i de fem kommuner skal danne baggrund for en senere national udrulning.

”Projektet skal klæde lærere og pædagoger på til at kunne leve op til skolereformens krav om mere og bedre idræt og bevægelse. Det handler både om at løfte idrætstimerne, og at idræt og bevægelse generelt udbredes og får kvalitet som en del af undervisningen i alle fag og i løbet af skoledagen. Vi vil også hjælpe lokale idrætsforeninger med at indgå i skolesamarbejder, ” siger Nina Bundgaard, projektleder for Krop & Kompetencer, DIF.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har støttet folkeskoleprojektet ’Krop & Kompetencer’ med 5 millioner som en del af fondens overordnede folkeskoledonation.

Nina Bundgaard understreger, at der er et stort behov for at sætte ekstra kraft bag idræt og bevægelse i den nye skole:
”Undersøgelser viser klart, at lærere og pædagoger efterlyser uddannelse for at være i stand til at leve op til skolereformens intentioner om mere bevægelse i skoledagen. En reform implementeres ikke fuldstændig på hverken et eller to skoleår. Det tager tid og kræver opkvalificering.  Det sidste kan vi bidrage med, og vi er meget glade for at A.P. Møller Fonden gør projektet muligt.”

Kompetenceløftet kommer hele vejen rundt fra skoleledelsen over lærere og pædagoger til de foreningsfrivillige. 43 skoler, 791 idrætslærere, 2420 lærere og pædagoger skal efteruddannes. Det gælder både i forhold til idrætsfaget, bevægelse i den understøttende undervisning, bevægelse ind i fagene og de lokale idrætsforeninger i den åbne skole.

Krop & Kompetencer skal ses som et af de tiltag, der skal være med til at indfri DIF og DGI’s Vision 25-50-75, der handler om øget idrætsdeltagelse i befolkningen frem mod 2025.

Baggrund
Idræt og bevægelse har en fremtrædende placering i skolereformen og kan styrke børns læring, trivsel og sundhed – hvis det gennemføres på et højt fagligt og didaktisk niveau. En åben folkeskole med mere og bedre idræt og bevægelse integreret i skoledagen stiller nye krav til ledere, lærere og pædagoger i folkeskolen.

Nogle af de spørgsmål, som melder sig vil projektet give svar på. Det handler især om:

  • Hvordan kan skolen sikre, at alle elever har 45 minutters fysisk aktivitet i løbet af skoledagen?
  • Hvor meget og hvilken type idræt og bevægelse skal der være i den understøttende undervisning?
  • Hvordan kan bevægelse bidrage til variation og bedre læring i den fagopdelte undervisning?
  • Hvordan kan man skabe en rød tråd i idrætsfaget fra skolestart til eksamen i 9. klasse?
  • Hvordan kan alle lærere og pædagoger bidrage til mere idræt og bevægelse i skolen?
  • Hvordan kan kvaliteten i idrætsfaget højnes?
  • Hvordan kan kommune, skole og forening arbejde med at udvikle ”den åbne skole”?

De fire samarbejdspartnere i projektet: DIF, DGI, VIA og Dansk Skoleidræt har hver især og sammen unikke forudsætninger for at bidrage til løsningen af udfordringerne.

De fem kommuner i projektet er i forvejen kommuner, der prioriterer idræt og bevægelse i skolen. Der er tale om både store og små kommuner, store og små skoler, land og by for at sikre alsidighed.

I de fem kommuner gennemføres kompetenceløft i idræt og bevægelse, hvor man gennem efteruddannelse og praksisnære forløb med ledere, lærere, pædagoger, elever og lokale foreninger kan fremme og kvalitetssikre idræt og bevægelse i skolen.

På sigt skal projektet tilbydes alle kommuner for at sikre, at kommuner og skoler tager fuldt ejerskab til kravene om mere idræt og bevægelse, og at aktiviteterne får høj kvalitet, herunder at aktiviteterne udvikles og tilpasses målgruppen og gennemføres med intensitet.

Yderligere oplysninger
Projektleder for Krop & Kompetencer: Nina Bundgaard, DIF, mobil 20 30 61 68
DGI: Chef for DGI Lab Troels Rasmussen, mobil 51 83 68 64
Dansk Skoleidræt: Generalsekretær Niels Grinderslev, mobil 61 33 50 18
VIA University College: Chefkonsulent Anne Vinther, mobil 87 55 19 95
DIF: Uddannelses- og HR-chef Anne Pøhl, mobil 20 85 50 00