Fortsat stor tilslutning til DIF-idrætten

Svømning og gymnastik fortsætter medlemsfremgang, men flugtskytternes afgang hos skytterne koster på bundlinjen.
30. mar 2015
Svømning og gymnastik fortsætter medlemsfremgang, men flugtskytternes afgang hos skytterne koster på bundlinjen.
1.913.694 medlemmer var der i DIF-idrætten i 2014. Det svarer til en tilbagegang på knap 21.000 medlemmer i forhold til medlemsregistreringen for 2013. Størstedelen af tilbagegangen kan dog spores tilbage til Dansk Skytte Union, der valgte at ekskludere Dansk Flugtskydnings Forbund oven på politiske uenigheder. Manglende indberetninger fra flugtskytteforeninger resulterer i en tilbagegang på cirka 14.000 medlemmer.

”Jeg glæder mig over at der fortsat er meget stor tilslutning til foreningsidrætten i DIF, og at vi står stærkt i danskernes hverdag. Det er selvfølgelig ærgerligt, at der på bundlinjen er en mindre tilbagegang, men vores og DGI’s nye vision betyder, at der nu kommer en lang række tiltag i specialforbundene. Jeg er overbevist om, at de vil resultere i medlemsfremgang i de kommende år,” siger formand for DIF, Niels Nygaard.

DIF’s og DGI’s vision 25-50-75, der har fået navnet ’Bevæg dig for livet’, har som målsætning, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og 50 procent skal gøre det i en idrætsforening.

Udvikling fortsætter

2014-tallene tegner et billede, som man har set konturerne af gennem de seneste år. Svømning og gymnastik går fortsat markant frem, og de to idrætsgrene fik i 2014 følgeskab af fodbold, der efter to år med tilbagegang atter gik frem. Derimod oplevede idrætsgrene som badminton og håndbold atter en tilbagegang. Netop badminton og håndbold er dog blandt de idrætter, der er med i første bølge af arbejdet med visionen.

”Jeg ved, at der bliver arbejdet hårdt i disse forbund, og der kommer mange nye initiativer i de kommende år i forbindelse med aktiveringen af visionen. Jeg forventer, at de mange tiltag vil være med til at bremse tilbagegangen og vende udviklingen til en fremgang,” siger Niels Nygaard.

I sidste uge blev det offentliggjort, at Nordea-Fonden og TrygFonden over de kommende tre år bidrager med hver 30 millioner kroner og bliver partnere i ’Bevæg dig for livet’. DIF og DGI bidrager i samme periode med yderligere 90 millioner kroner, så det samlede beløb i de kommende tre år bliver 150 millioner kroner.

Gå på opdagelse i tallene

På www.dif.dk/medlemstal kan man dykke dybere ned i tallene. Her kan tallene blandt andet deles op i aldersgrupper, køn, regioner og kommuner.

DIF’s Team Analyse har desuden lavet publikationen ’Idrætten i tal 2014’. Hent publikationen her:

10 største specialforbund i DIF:
 Dansk Boldspil-Union:  335.459  (+5.504)
 Dansk Svømmeunion:  178.047  (+7.408)
 Danmarks Gymnastik Forbund:  175.011  (+8.300)
 Dansk Golf Union:  152.807  (-2.939)
 Dansk Håndbold Forbund:  108.257  (-1.449)
 Badminton Danmark:  85.249  (-4.504)
 Dansk Ride Forbund:  68.628  (-1.318)
 Dansk Tennis Forbund:  57.052  (-2.337)
 Dansk Arbejder Idrætsforbund:  55.340  (-6.005)
 Dansk Sejlunion:  52.388  (+162)