Leder: Idrætten kan bevæge verden

600 deltagere, et tætpakket program over to døgn og masser af input om, hvordan idrætten kan redde verden, og verden kan redde idrætten. Det er den ultrakorte opsummering af DIF Kongres 2015, der blev afholdt tidligere i marts.
19. mar 2015
600 deltagere, et tætpakket program over to døgn og masser af input om, hvordan idrætten kan redde verden, og verden kan redde idrætten. Det er den ultrakorte opsummering af DIF Kongres 2015, der blev afholdt tidligere i marts.

Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her. 

Op til kongressen var der politisk debat om international idrætspolitik, og hvorvidt idrætten har en særlig rolle, fx når det gælder om at påpege problemer med menneskerettigheder i enkeltlande. Det svar, kongressen gav på det spørgsmål, er, at idrætten har et medansvar, men ikke et ene-ansvar. Idrætten kan være med til at få verden til at bevæge sig i den rigtige retning, men idrætten alene kan ikke redde verden.

Svenske Cecilie Nystrøm leverede et stærkt indlæg om, hvordan fodbold kan gøre en positiv forskel. Ikke kun i Mozambique og Zambia, hvor hendes organisation Futebol dá força med succes siden 2012 har brugt fodbold som afsæt for at uddanne piger og sætte kvinders rettigheder og udviklingsmuligheder på dagsordenen. Men også i Sverige og senest Finland, hvor hendes organisation har benyttet nogle af de samme redskaber. En af Cecilies centrale pointer er, at opnåelse af lige ret for drenge og piger til at spille fodbold er et væsentligt skridt i retning af ligestilling også uden for idrættens verden.

Med modsat fortegn – som en understregning af idrættens behov for at få hjælp fra andre – tegnede engelske Declan Hill et grumt landskab i sin beskrivelse af matchfixing som en voksende del af den organiserede kriminalitet. Her står idrætten, og alle der vil idrætten det godt, over for en gigantisk udfordring for at fastholde idrættens legitimitet. Hill pegede på vigtigheden i at få bygget forsvarsværkerne i tide. Det er blandt andet derfor, at DIF som den første nationale idrætsorganisation i verden har indført et matchfixing-regulativ, der omfatter alle i DIF-idrætten. Men det er ikke en udfordring, idrætten kan klare selv.

Kongressen stillede desuden skarpt på en række vigtige udfordringer for foreningsidrætten de kommende år: Hvordan får vi innovation sat tydeligere på dagsordenen? Hvordan får vi opbygget nye partnerskaber, fx på tværs af idrætter og på tværs af sektorer? Og hvordan får vi delt de mange gode eksempler, fx på skole-foreningssamarbejde? For blot at fremhæve nogle af de temaer, der fyldte i de mange sessioner på kongressen.

En række af de udfordringer, der blev trukket op på kongressen, indgår i DIF’s kommende politiske program, der udstikker rammerne for DIF’s indsats de kommende år. Det politiske program fremlægges til beslutning på DIF’s årsmøde i maj.